oversigt over dyssen
.
Fortidsmindet set fra syd
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
37176
Sted- og lokalitetsnummer
080807-11
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 2/8 1890 (Grd. Jens Johansen) Diplom 18/12 1947 Afmærkn.: MS (1890), FM Dyssekammer liggende i højt terræn syd for gården. Kammeret er sat af 3 sidesten og 1 lav tærskelsten i SØ. Kammeret orienteret SØ-NV, 1,50 x 1,25 x 0,80 m. Kammeret dækkes af een overligger. To af bærestenene noget medtagne af vejrligets indvirken. Bærestenen i NØ-siden er i det sydlige hjørne frostkløvet.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer i omgivende lav højning, 0,5 x 7,0 x 7,0 m., i ager. Højen er græsklædt, inde i kammeret står der en gammel hyld, der trykker noget på kammerets stensætning. Kammer som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Tilføjes kan, at dækstenen ligger skråt, højest imod Ø, 0,8 m. mellem gulv og dæksten, 0,5 m. i V. Fredningsstenen på højen imod V. Ejeren (ejeroplysning på skema) indvilgede i at beskære hylden i kammeret. Bevoksning: 1985: Græs
2011
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer2 skåltegn fundet på overliggeren.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en dysse stående frit på en lav høj, der ligger i dyrket mark. Dyssekammeret er som beskrevet med sten, der er mosbegroede og medtaget af vejrligt. Mod nordvest ses en støttesten mellem to af bærestenene. I kammeret er en hyld, der voksede ud mellem bæresten og dæksten, forsøgt skåret ned. På jordniveau i kammeret ses ud over hyldens rod mange mindre sten. Der er dyrket helt op til fortidsmindet.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en dysse, der ligger i dyrket mark

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links