Fortidsmindet set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37179
Sted- og lokalitetsnummer
090604-24
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

I Kalvehavens sydøstlige del findes resterne af et jættestue- kammer i en høj, hvis tværmål er ca. 20 m, højden 2,5-3 m. Højen, der er bevokset med bøgetræer, er udgravet i midten. Af kammeret er kun 5 sidesten tilbage: 1 stor i syd ved ind- gangen, 1 stor i øst og ved den een i nordre langside. Mod- sat stenen ved indgangen står en anden. I fylden, der ligger i kammeret, ses desuden rester af 2 sprængte sten. En del af stenpakningen, som omgiver kammeret, er synlig. På og ved højens øst- og sydside ligger rester af store, sprængte sten. NMI: (Beliggenheden forkert afsat på sognebeskrivelsens kort, i hvert fald på Stiftsmuseets kopi). EDB-registrering: afsætningen på fredningskortet er en anden end på det gamle sb.-kort.

Undersøgelseshistorie

1890
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue i skov. Kammeret uden dæksten, ligger i en stor høj. Bevokset med enkelte store løvtræer og bøg, opvækst af løvkrat. I højens midtem en meget stor nedgravning, 5 x 5 m., hvori resterne af jættestuekammeret. En ældre genbo fortalte, at stenene var sprængt og fjernet af nuværende barons bedstefar på Rønninge Søgård, da de skulle genopbygge en staldbygning efter en brand, vist nok engang i 1930'erne. Oldsager fra kammeret siges at befinde sig på Herregården. Krateret er på de indvendige sider vegetationsløse og skrider langsomt ned i kammeret Ved besigtigelsen observeredes kun 4 sidesten, den 5., der nævnes i fredningsbeskrivelsen, kan dog være skjult under nedskredet fyld. Kammeret har oprindeligt været polygonalt med indgang i S. Mål: ca. 3 x 3 m. På højens sider ligger der en del sprængte sten, hvilket også er tilfældet i skovbunden rundt om højen. Kammeret burde ved lejlighed stabiliseres af Fredningsstyrelsen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1999
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links