Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431297
Sted- og lokalitetsnummer
230203-15
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Lille Trill", en lille isoleret banke lige ud ved strandkanten med bopladsaflejringer fra yngre stenalder. Bevokset med nogle få træer.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgelse af stranden foran bopladsen. Herved fandtes en stor mængde flintredskaber [formentlig på MSS].
1921
Diverse vind og vanderosion - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Trill", en isoleret Banke, beliggende lige ud til Strandkanten og adskilt fra Skoven ved en bred og ganske lavt liggende Engstrækning. Paa denne Bankes Sydside har der i den yngre Stenalder været en Boplads. Der er her optaget et betydeligt Fund, bestaaende af Stenredskaber af den yngre Stenalders sædvanlige Typer, Økser, Dolk, Flækkeredskaber, Skrabere o.s.v., adskillige, tildels ornerede Potteskaar, Dyreben og Redskaber af Ben m.m. Fundet er i Museet i Sønderborg. Der skal have været et udpræget Kulturlag, som laa i Strandkanten ved "Trill"'ens Sydskrænt. Det er dels gravet bort, dels skyllet bort af Havet. Der kan endnu i selve Strandkanten opsamles Flintafslagninger, tildels med Spor af Tilhugning, og med Præg af at være vandrullede. Men af noget egentligt Kulturlag er der vist nok nu saa godt som intet levnet. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer
1927
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid39. Varebjerg [sb. 15 og 205], i Folkemunde "e Trill´", tidligere Smaaøer med Bopladsfund fra den yngere Stenalder.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Lille Trill", en lille isoleret banke lige ud ved strandkanten med bopladsaflejringer fra yngre stenalder. Bevokset med nogle få træer.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot33-34 [sb. 15 og 205]: Varebjerg - (rød) - "store og lille Trille" - stenalderboplads.
1969
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOpsamling af diverse genstande af flint og bjergart på en ca. 600 m lang strækning [sb. 15 og 205] langs kysten.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lille Trille". Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links