Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240953
Sted- og lokalitetsnummer
130302-6
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 6401 f.Kr.)

Nogle af Danmarks ældste bopladser findes ved Bølling sø. For 12.000 år siden boede rensdyrjægerne ved søens bred. I Maglemosetiden for omkring 10.000 siden besøgte jægerne også området mange gange. Klosterlundpladsen blev udgravet af Nationalmuseet i 1936 og var dengang landets ældste boplads. Siden er der fundet flere endnu ældre pladser – også ved Bølling Sø.

Original fredningstekst

Tingl.: Arealfredning: Dekl. tingl. d. 11/9 -37 Et areal, rektangulært, 55 m i Ø-V, 32 m i N-S, omfattende pladsen for den af Nationalmuseet i 1936 delvis udgravede boplads, Klosterlund med en tilstødende strimmel mose. Are- alet er indhegnet.

Undersøgelseshistorie

1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Klosterlund", boplads fra ældre stenalder, som fritekst, pladsen er ikke mere indhegnet men markeret med 4 stk. M.S., et i hvert hjørne dog indenfor arealet i Ø-V, arealet er fladt med en del sænkninger og mindre ujævnheder, i syd en skrænt ned mod mosen, græsgroet mark på plateau, en kreatursti går Ø-V over lokalitetens SV-hjørne, øverst i skrænten, er af kreaturer gravet et mindre indhak, ligeledes er plateauets SØ-hjørne afgravet i et flere meter stort område, ca. 10 cm. dybt, med brændte flintafslag. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Bør hegnes, men M.S. står indenfor afgr. i Ø-V, så der skal kortmateriale eller bistand til. Der er også trampet huller i mosen, måske indenfor fredningen. JBA Bevoksning: 1991: Græs
1998
Museal besigtigelse - Museum Midtjyllandbesigtigelse foranlediget af naturgenopretningsprojekt omkring Bølling Sø, hvor en del af den fredede boplads ville komme under vand.
2012
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumKlosterlundbopladsen. 2 granitfredningssten ved den nyetablerede Bølling Sø markerer bopladsen som ligger på en bar græsmark.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links