Brænderigården ligger på Slotsgade 53 i Slagelse Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Kun få gamle købstadshuse er bevaret i Slagelse, heriblandt den gedigne og ganske anselige tidligere brænderigård. Bygningen er opført omkring 1810 i klassicistisk stil med grundmurede facader af ret blandet murstenskvalitet og -størrelse samt med teglhængt tag. Den meget lange gadefacade, der er inddelt i 17 regelmæssige fag, domineres af et fem fag bredt midtparti i to stokværk prydet med hvidpudsede, kannelerede kolossalpilastre, mens de lavere sider i et stokværk alene er udstyret med en tandsnitsgesims over det glatpudsede, gulkalkede murværk. Et smigfag ved vestgavlen er karakteristisk for købstadsbyggeriet i begyndelsen af 1800-tallet. Bygningen gennemgik en omfattende restaurering og ombygning i årene 1970-73.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links