Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra S
.
Oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272831
Sted- og lokalitetsnummer
010108-23
Anlæg
Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Brønd til ”Skallerødgård”, kaldet ”Valdemars Kilde”. 90 cm i diameter sat af kampesten. Kun få skifter synlige i ca. 60 cm’s dybde. Brønden er omsat at et hegn.

Undersøgelseshistorie

1998
Museal besigtigelse - Folkemuseet
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfventer tekst og oplysninger om fredning
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links