Sydlige tofteskel/dige, stokke i fod - fra SV
.
Oversigt - fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272839
Sted- og lokalitetsnummer
010108-79
Anlæg
Gård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Hegn/gærde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Marksystem, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Gårdtomt, ”Skallerødgård”. Tomten af ”Skallerødgård” ses som en højning 0,6 x 7 m stor, der hvor ovn/ildsted/skorsten har været. En mulig syldsten ses lidt V herfor.

Undersøgelseshistorie

1998
Museal besigtigelse - FolkemuseetDen nedlagte gård udgør en velbevaret helhed med gårdstomt, brønd, tildels bevarede højryggede agre, toftegærde bevaret mod nord og vest samt et næsten komplet bevaret vangegærde (trevangsbrug). Gården omtales første gang i 1271. Landbruget nedlægges i 1702, hvor Frederiksborg Stutteri overtager vangen. Stutteriets vagtmand anvender bygningerne som bolig. I 1798 overtager forstvæsnet arealet.
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Museal rekognoscering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet, men meget overgroet med krat. Det sydlige tofteskel dog tydeligt i terræn.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links