Brøndbyvester er en bydel i Brøndby Kommune. Indbyggerne er af Danmarks Statistik opgjort til at bo i byen Brøndby med et samlet indbyggertal på 35.349, hvor også indbyggerne fra de to øvrige bydele i kommunen, Brøndbyøster og Brøndby Strand, indgår.

Brøndbyvesters uregelmæssige firkant 11 km vest for København strækker sig fra Motorring 3 vestpå mellem Holbækmotorvejen og jernbanen omtrent til Vallensbæk Torvevej. Den jævne moræneflade i 10‑15 m’s højde hælder svagt mod syd ned til Vallensbækkilen.

Brøndbyvester har som en del af Roskildefingeren en planlagt karakter. Et stort og to mindre erhvervskvarterer, som alle er tæt udnyttede, deler pladsen med boligområderne. Disse består af flere parcelhuskvarterer, hvis ældste dele er fra mellemkrigstiden, af række- og kædehuse og af alment boligbyggeri fra efterkrigstiden i form af stokhusbebyggelser. De offentlige institutioner ligger mest i sydøst og samler sig i væsentlig grad om idræt, især fodbold.

Videre læsning

Læs mere om bydele i Brøndby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder