Det centrale Brøndby Strand, 2018. Kortet viser et centralt udsnit af bebyggelsen Brøndby Strand nord for banen og den ældre parcelhusbebyggelse syd for banen. Brøndby Strand er opdelt i en højhusbebyggelse nord for Strandesplanaden og en rækkehusbebyggelse, kirke og center syd for Strandesplanaden ved S-togsstationen. Nordligst ses højhusbæltet; to af de kondemnerede højhuse ligger i Tranumparken, og de andre tre i Albjergparken øst for kortet. Ned mod den gamle strandlinje ligger de ældre parcelhuse, der nu er beskyttet af Strandparkens lagunesøer og klitterne, som former den store barriereø mod havet.

.

Brøndby Strand er en bydel i Brøndby Kommune. Indbyggerne er af Danmarks Statistik opgjort til at bo i byen Brøndby med et samlet indbyggertal på 35.349, hvor også indbyggerne fra de to øvrige bydele i kommunen, Brøndbyvester og Brøndbyøster, indgår.

Brøndby Strand ligger 11 km sydvest for København og udfylder det 1,5 km brede bælte mellem Køge Bugt Motorvejen og stranden. Her hæver de flade strandenge sig kun få meter over havet. I dag sikres strandengene af lagunen og klitlandskabet i Strandparken, tidligere Køge Bugt Strandpark.

Brøndby Strand er en forstad planlagt i overensstemmelse med Fingerplanens idé om transport- og boligkorridorer adskilt af grønne kiler. Den betjenes på langs af Gammel Køge Landevej, S-tog og motorvej. Syd for banen ligger et parcelhusområde med rod i ældre sommerhusbyggeri, og op til motorvejen er anlagt et nyere villakvarter, som ligeledes er tætbygget. Derimellem ligger det boligbånd, der ofte identificeres med hele bydelen, og som består af lave etage- og rækkehuse, men også af 12 højhuse på 16 etager.

Brøndby Havn. Havnen blev indviet i 1981 i forbindelse med etableringen af Strandparken, og Brøndby Strands Sejlklub har siden haft til huse her. Havnen har i dag ca. 550 pladser til lystbåde, et aktivt sejlsportsliv samt enkelte restauranter.

.

Stednavnets betydning

Brøndby Strand er en nyere navnedannelse, der første gang optræder på et generalstabskort fra 1936 i formen Brøndbystrand. Forleddet er landsbynavnet Brøndby, dannet af substantivet brønd som forled og substantivet by som efterled med betydningen »byen med brønden (kilden)«. Efterleddet er substantivet strand. Bebyggelsen ligger inden for Brøndbyvester Sogns strandlinje, og navnet betyder »den del af bebyggelsen Brøndby(vester), som ligger ved strandlinjen«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om bydele i Brøndby Kommune

Læs videre om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder