Den ældste del omkring Brøndbyvester Kirkegård er græsklædt med opstilling af kulturhistorisk værdifulde gravsten mellem store taks. Et aflangt græsfelt med liggende sten danner en åben overgang til udvidelsen anlagt 1951‑62, delvis efter plan af C.Th. Sørensen og Jesper Termansen. Den trekantede udvidelse består af én stor græsflade med enkelte træer og omgivet af svære bøgehække. De ligeledes bøgehækkransede gravrum er placeret i et præcist rektangel mod syd. Præstegårdsskoven med præstegårdshaven danner en smuk baggrund for dette kulturmiljø.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde