Befolkningsudviklingen i Brande 1921‑2018.

.
Byggeriet af remisen i Brande blev påbegyndt i 1913 i forbindelse med opførelsen af Brande Station. Remisen fik stor betydning, særligt omkring 1940’erne i forbindelse med transport fra egnens brunkulslejre. På billedet ses remisen fotograferet i 1950. I de følgende år begyndte De Danske Statsbaner (DSB) at udfase de damplokomotiver, som remisen husede. Det sidste damplokomotiv forlod perronen i 1969, og remisen lukkede i 1971.
.

Frem til sidst i 1800-tallet blev Brande primært udbygget langs landevejen mellem Vejle og Herning og lå som en smal by med kirke fra middelalderen. Størstedelen af indbyggerne levede af landbrug og af en smule fiskeri. Fra sidst i 1800-tallet fik industrien dog en stigende betydning. I begyndelsen af 1900-tallet blev Brande til et jernbaneknudepunkt, idet byen fik station på Vejle-Herningbanen i 1914, og fra 1920 krydsede diagonalbanen Bramming-Funder. I 1913 blev der bygget en stor remise, da det i 1908 var blevet besluttet, at der skulle føres jernbaner gennem byen. Omkring år 1900 havde Brande en række væsentlige virksomheder og institutioner. Forsamlingshuset blev opført i 1888 (samme år som højskolehjemmet), og missionshuset i 1898. I 1873 blev sparekassen anlagt, og der kom flere andelsmejerier. I 1910 påbegyndtes opførelsen af kommuneskolen, der måtte udvides allerede i 1917 pga. befolkningsvæksten. Sygehuset blev opført i 1911, men i 1918 måtte også det udvides. I 1917 blev Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland etableret.

Fra 1920 fortsatte Brande med at vokse og blev efterhånden ret tæt udstykket. Indbyggertallet steg fra 1.989 i 1921 til 3.585 i 1950 og nåede i 1970 op på 4.784. Præstelundskolen blev opført 1955‑56, og sygehuset blev udvidet flere gange, men blev nedlagt i 1964. Udbygningen ses også i udviklingen af erhverv og industri, der spredte sig over mange fag: slagteri, tekstilproduktion (klædefabrik og farveri), cementfabrik, savværk, maskinfabrik, trævarefabrik og ølbryggeri. Inden for tekstilindustrien var Brandtex, grundlagt i 1935, den største. I 1933 blev Kartoffelmelcentralen (KMC) oprettet. Den omfattende brydning af brunkul ved den nærliggende Søby fik også betydning for Brandes udvikling; brydningen ophørte i 1970.

I 1960 levede langt de fleste indbyggere af arbejde i industrien samt med handel, transport og administration. I 1968 påbegyndtes udsmykningen af byen med gavlmalerier; projektet gjorde Brande til »Årets by« i 1969.

Brande var i perioden 1970‑2006 administrativt center i Brande Kommune, og i 2006 var befolkningstallet nået op på 6.388. Byudviklingen i perioden bar præg af ønsket om at skabe gode betingelser for erhvervslivet, men samtidig sikre grønne områder, gode bosættelsesmuligheder og offentlige institutioner.

Remisen i Brande blev lukket i 1971, da diagonalbanen Langå-Bramming blev nedlagt for persontrafik. I 1990 blev foreningen Kulturremisen etableret med henblik på at bevare og restaurere bygningen til ny brug. Brande Mejeri lukkede efter et brud med FDB og Dansk Discount i 1982, og i år 2000 blev de sidste bygninger fjernet. Brande Højskole for ordblinde blev etableret centralt i byen i 1993. Tøjvirksomheden Bestseller flyttede i 1983 til Brande og fik hurtigt behov for at udvide. Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland og Kartoffelmelcentralen havde ligeledes behov for mere areal til virksomhederne. Vindmølleproducenten Bonus Energy fik tilladelse til at opstille en vindmølle som sit vartegn i 2002.

Videre læsning

Læs mere om Brande

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie