Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
263020
Sted- og lokalitetsnummer
010404-11
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Kronborg skovdistrikt Afd. 484a Granitplankebro. Broen er opført af utilhugne kampesten, og gennemløbet er ca. 1 m højt, og ca. 90 m bredt, og ca. 4,80 m langt. Over- liggeren er ca. 1,35 m lang. Fra hver af de 4 facadehjørner udgår lave ca. 1,30 m lange fløjmure, sat af 2 a 3 skifter rå kampesten, langs åløbet. Facadens samlede bredde er ca. 8,40 m. Vejpakningen over overliggeren er ca. 1,10 m høj. Langs siderne er rækværk af træ.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGranitplankebro. Broen er opført af utilhugne kampesten, og gennemløbet er ca. 1 m højt, og ca. 90 cm bredt, og ca. 4,80 m langt. Overliggeren er ca. 1,35 m lang. Fra hver af de 4 facadehjørner udgår lave ca. 1,30 m lange fløjmure, sat af 2 til 3 skifter rå kampesten, langs åløbet. Facadens samlede bredde er ca. 8,40 m. Vejpakningen over overliggeren er ca. 1,10 m høj. Langs siderne er rækværk af træ.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links