Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
263025
Sted- og lokalitetsnummer
010404-19
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst Dæmning og omløbskanal. Dæmning er oprindelig cirka 90 m lang. Ø for Egebækken ses et stykke dæmning som er cirka 15 m lang, orienteret NØ-SV. Fra det N-ligste punkt på denne del af dæmningen udgår overløbsrenden, cirka 6 m bred for oven og 1,5 m dyb, med retning mod SØ, hvor den 40 m fremme løber ud i en naturlig kløft. V for Egebækken ses en del af dæmningen, som er 50 m lang, orienteret fra V mod Ø drejende en anelse mod SØ. De to dele er afbrudt over en afstand af cirka 25 m (målt ved kronen), hvor Egebækken passerer. Højden fra Egebækken til dæmningens krone er 5 m.

Undersøgelseshistorie

1997
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderMølleanlæg. Dæmning og omløbskanal. Dæmningen er opr. Ca. 90 m lang.
2003
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links