Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391511
Sted- og lokalitetsnummer
090403-77
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: umatr. amtslandevej. Granitstensbro. Broen er opført af fint tilhugne granitstenskvadre. Den be- står af et hvælvet gennemløb, der er ca. 11,40 m langt og ca. 2,85 m bredt og ca. 1 m højt over den stenlagte bund. På slutstenene er indhugget Frederik VI's monogram omgivet af årstallet 1808. Over slutstenene en vulst, hvorover en ca. 1,25 m høj brystning. Fra facaderne udgår fra begge sider fløjmure, sat af tilhugne granitstenskvadre. Ved facaden mod søen er en ca. 1,25 m bred stentrappe. Den samlede fa- cadebredde er mod vest ca. 4,25 m og mod øst (søen) ca. 4,50 m. Broen bærer en asfalteret vejbane. Broen er belig- gende under hovedlandevej 212, Nyborg-Bøjden. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, hvorimod vejbelægnin- gen ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, flyttes, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Hen- læggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.

Undersøgelseshistorie

1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenbro forefundet som beskrevet. Mål: 3,2 m. høj. ** Seværdighedsforklaring ** Samspil m. bygnings- og parkmiljø.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links