Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsminde set fra syd
.
Fortidsminde set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
401567
Sted- og lokalitetsnummer
090403-84
Anlæg
Markrøse, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagsbehandler har afgjort, at røsen ikke kan være omfattet af en fredning.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterMangler oplysninger.
2016
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerBesigtigelse af markrøse i Storskov, Brahetrolleborg. Fortidsmindet befinder sig i en større plantage, hvor den helt lokalt er beliggende i en mindre granplantage etableret mellem 1986-1992, hvor der på sidstnævnte luftfoto ses tydelige planterækker. Ved besigtigelsen kunne røsen knapt erkendes, men i lavningen, hvor røsen skulle ligge, sås ganske rigtigt spredte marksten indenfor et areal på ca. 2x2 meter, men ikke noget, der kunne opfattes som en røse. Røsen ville også have ligget akkurat i én af planterækkerne, og den kan altså være blevet fjernet eller udjævnet ved tilplantningen af området. De tre mest markante sten udgjordes af granitblokke, hvor den største måler 60x60x40. Rundt om i skoven sås generelt flere større granitblokke, og flere røser kan være forstyrret i samme omgang, uden dette på nogen måde kan verificeres. Alle sten var mos og nåledækkede, og flere sten kan således ligge gemt under bunddækket og således sløre udseendet yderligere. Alt i alt må der være tale om et meget forstyrret og svært erkendbar fortidsminde.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Aflysning - KUAS, FortidsminderMarie Walter har besluttet, at "røsen" ikke skal være omfattet af en fredning, hvorfor fr.nr. fjernes i FF

Markrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links