Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39159
Sted- og lokalitetsnummer
090428-13
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Levnedsmidler, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet Perdeholmen (eller Mejeriholmen). Voldstedet består af tre dele. Sydligst to volde med mellem- liggende grav, nord herfor en langagtig lav banke, der må- ca. 80 x 60 m og nordøst herfor i mosen en halvrund gårdtomt, der måler ca. 60 x 70 m. Den sydlige del, de to volde med mellemliggende grav, er skovbevokset, medens det øvrige vold- sted er dyrket. Voldstedet ligger ca. 900 m øst for Arre- skov hovedgård syd for Odense å. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende be- voksning på den beplantede del af voldstedet, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Almindelig landbrugsmæssig drift af den dyrkede del af voldstedet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløs- nere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejd- ning.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet "Perdeholmen" forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet følgende tilføjes. De på deklarationsridset angivne hustomter markerer sig i markoverfladen som områder med oppløjede munkestensbrokker, samt (vistnok) syldsten. En oppløjet men endnu fastsiddende egepæl sås i markoverfladen omkring det indtegnede pælesystems sydvestlige del. Det på deklarationsridset angivne markskel (på 4 cm kortet trykt med blå grøft-signatur) er sløjfet. Der er utvuvlsomt herved udført ulovligt gravearbejde.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links