broen i vejplan
.
bropiller
.
bro og bropiller
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391510
Sted- og lokalitetsnummer
090403-76
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatr. vejareal (Haagerup). Haagerup bro. Broen er opført af fint tilhugne granitstenskvadre. Det hvælvede gennemløb er ca. 8,75 m langt, og ca. 1,70 m højt og ca. 5,70 m bredt. På broens østside er i stikstenene indhug- get "18 FR VI 09", medens stikstenene på vestsiden bærer indskriften "HAA GERUP". Landfæsternes flankemure er ca. 2,50 m høje og "knækker", således at de yderste ca. 2 m ligger parallelt med vejbanen. Langs den asfalterede vejbane står ved hver side seks hvidkalkede afmærkningssten, der bærer et jernrækværk. Facadens samlede bredde er ca 17,10 m. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen, hvorimod vejba- nen og jernrækværket ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Hen- læggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.

Undersøgelseshistorie

1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorhågerup bro forefundet som beskrevet. Umiddelbart S for broen er der på et lille trekantet areal mellem vejen, åen og en lille skov foretaget opfyldning - tilsyneladende inden for det sidste år - omkring en vistnok nyetableret pumpe- eeler rensebrønd (kommunal). Anlægsarbejdet berører dog ikke direkte broen og skæmmer heller ikke i væsenstlig grad dens omgivlser. Påtale udelades derfor. ** Seværdighedsforklaring ** Et seværdigt og usædvanlig smukt bygningsværk i fint udført kvaderstensteksnik- Smuk ådal både fra Ø g V.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links