Oversigtsbillede - broen set fra syd
.
Oversigtsbillede - broen set fra nord
.
Oversigtsbillede - broen set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350738
Sted- og lokalitetsnummer
200105-58
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Skodborg, art.183, kortbl.4, parcel 65/30. Stenplankebro over Skodborg bæk Broen er opført af granitplanker og bæres af 2 piller i åløbet. Den er 4,2 m lang, og gennemløbets bredde er 4,9 m. På broen er et jernrækværk, båret af 4 sten. Gennemløbets højde er 1,15 m. Vejbanen er grusbelagt. Fredningen omfatter bro og brohoved. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ombygges eller ændres eller eller på nogen anden måde beskadiges eller forstyrres. Ændringer af rækværk og nuværende vejbane må kun finde sted i samråd med fredningsnæv- net og Nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBroens tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Ålejet meget tilmudret. Foto: Farve, 04, neg.nr. 64, set fra NV.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links