Den nedtonede kolorisme i Hans Løfgrens maleri Parti fra Smedegade (u.å.) viser kunstnerens interesse for skønheden ved Odders bagside.
.

Kommunens bevarede bindingsværksgårde fra 1800-tallet har ligesom for resten af Østjylland været præget af en relativt god adgang til tømmer. Landsbyerne Ålstrup, Sondrup, Fensten, Torrild, Bjerager, Over Randlev, Gosmer, Rude m.fl. har bevaret en oprindelig struktur med gårde placeret nær vejforløb. Bindingsværk blev i 1800-tallet erstattet af kvaderhugget granit og senere rød tegl, hvorfor der kan ses skift mellem disse materialer i de bevarede gårde.

Bedre Byggeskik blev udbredt i kommunens landbebyggelse i perioden ca. 1920‑40, bl.a. i statshusmandskolonien Højby med 42 gårde opført i rød tegl i årene 1922‑24, hvoraf gården Hasselbo står mest original. De mange velbevarede stationsbygninger langs den i dag nedlagte Horsens-Odder Jernbane og den nuværende Odderbane er tegnet af hhv. Heinrich Wenck og Thomas Arboe. De er opført i rød tegl i nationalhistoricistisk stil.

Af bevaringsværdige bygninger ved kysten kan nævnes Amstrup Pakhus fra 1854 og købmand, fiskehus, redskabsskure, kro m.m. på Norsminde Havn. Desuden kan nævnes fiskerlejet på Sondrup Strand og Hav-husene og Toldstedet på Bovlstrup Strand samt Saksild Badehotel fra 1906 og sommerhusene ved Lyngen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik