Egnens historie som landbosamfund fornægter sig ikke. Det kommer bl.a. til udtryk i forbindelse med høstarrangementer og gennem landsbyernes lokale fællesskaber. I mange landsbyer er der tradition for at mødes i forsamlingshusene eller til mærkedage som sankthans og grundlovsdag.

De store høstgilder på gårdene forsvandt med nedgangen i gårdenes arbejdsstyrke, men flere steder markeres høsten fortsat, fx ved at man samles til spisning i marken under høst. Høst er også synlig i nye sammenhænge, fx som tema i forbindelse med fester og kulturelle begivenheder eller hos de lokale gårdbutikker.

Flere af de gamle fortællinger lever endnu. Der går stadig ry af Ottilias Kilde ved godset Rathlousdal og dens helsebringende vand, der siges at være særlig virksomt til sankthans og fortsat bruges af folk på egnen. Levende er også fortællingen om ejeren af godset Åkær, Hedevig Margrethe Bornemann, som døde i 1749 og ligger i en sarkofag i Falling Kirke. Hun forlangte efter sigende at få skiftet strømper i sin grav hvert år til jul, hvilket ifølge overleveringen er sket.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dagliglivsfortællinger

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger