KunstVærket i VitaPark udstillede i 2019 en mindre del af ægteparret Edith Moeslund og Jon Bahls kunstsamling. Den tidligere bokser og leder af Odder Svømmehal indsamlede gennem et langt liv værker af danske og internationale kunstnere og stod bag mange initiativer for at få kunst til byen.
.

Den autodidakte kunstner Mogens Gissels gavlmaleri Gul gavl fra 2007 på hjørnet af Rosensgade og Raupachsgade i Odder skaber et overraskende skift i bybilledet. Alene den gule farve mod de røde teglbygninger, men også de store kalligrafiske tegn, som ikke kan tydes, tiltrækker opmærksomheden.

.
I en lysning i parken ved herregården Rathlousdal står denne obelisk. Godsejeren J.O. Schack-Rathlou, der i årene efter 1773 anlagde en større park i tilknytning til herregården, indrettede en lille mindelund for sin datter Dorothea Sophie, da hun døde i 1778. Monumentet, der blev fredet i 1948, er udført som en høj obelisk i marmor og består af forskellige blokke; i den øverste er indlagt en rund, hvid sten med indskrift. Obelisken fra 1783 er udført af billedhuggeren Johannes Wiedewelt.
.

Mange kunstnere er flyttet til Odder Kommune, tiltrukket af herregårdene, landskaberne, strandene, Alrø, Tunø og Hou Havn samt Sondrup Bakker. Boligerne er ikke så dyre som i større byer, og desuden er Odder tæt på ARoS i Aarhus, Horsens Kunstmuseum og Museum Jorn i Silkeborg.

Kunstinstitutioner

De første udstillinger foregik hos malermestrene i Odderområdet. Den første officielle udstilling åbnede, da Hans Løfgren flyttede til byen. Han havde gået på bl.a. André Lhotes malerskole i Paris, debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1943 og udstillede i 1944 på Centralhotellet i Odder. Samme år holdt Grete Fristrup, der var født i Odder, en akvareludstilling i byen i Knud Jespersens Boghandel. Harry Hasager debuterede på Kunstnernes Påskeudstilling i 1947, og siden udstillede han jævnligt i forskellige lånte lokaler i Odder.

I 1960’erne var Agnes og Julius Slotsbo forstanderpar på Odder Højskole, hvor de skabte en kunstudstilling i sommeren 1963. Men da Julius Slotsbo døde pludseligt samme år, ansatte Agnes Slotsbo maleren Morten Skovmand, der stadig var under uddannelse på Kunstakademiet, til at fortsætte arbejdet. Han udstillede lokale kunstnere, bl.a. Bjarne Nielsen, som var født i Odder og tidligere tegner på Politiken. Endnu i dag har Odder Højskole aktiviteter, der drejer sig om kunst, fx kurser og foredrag.

I 1971 tog Agnes Slotsbo og Hans Jegindø m.fl. initiativ til at oprette Odder Kunstforening (siden 2016: Odder Kunst), hvilket betød, at der jævnligt var udstillinger. Den første fandt sted i Odder Kirkes konfirmandstue med Emil Gregersen, og derefter udstillede man i lokaler på Odder Sygehus og på Odder Museum.

Kunstneren Erik Boje havde et lille galleri på Rørthvej i Odder, hvor der nogle år var udstillinger, bl.a. af Svend Engelund. Pakhuset i Banegårdsgade ligeledes i Odder kom til i begyndelsen af 2000-tallet og bruges stadig meget.

Odder Kunstfestival, der blev afholdt i perioden 1986‑96, blev grundlagt af lærer Bent Rasmussen og var et tilløbsstykke. Udstillingerne blev afholdt flere steder i Odder med kendte kunstnere og amatører i hver deres lokale.

Herregården Rodsteensejes skulpturpark fra 1990’erne rummer værker af bl.a. Bent Sørensen og Kurt Tegtmeier.

I perioden 2005‑16 drev Charlotte Meier på Tværgade i Odder en lille café og et galleri med en spændende profil, hvor bl.a. Jeppe Hein udstillede.

I dag er kommunens store udstillingssted KunstVærket i VitaPark, hvor der siden 2012 har været ca. ti ophængninger årligt. Kunstnersammenslutningen OK18 deltager med 16 medlemmer, hvoraf kan nævnes Else Elisabeth Andersen, Karin Munk og Inka Sigel. Stedet drives af Odder Kunst.

Kunstnere

Mange malere har opholdt sig i Odderområdet, bl.a. Janus la Cour, der er begravet på Odder Kirkegård. Mogens Zieler boede i Sondrup Bakker, og mange af hans motiver stammer fra Odderegnen, men samlingen af hans værker findes i dag på Horsens Kunstmuseum. Mogens Gissel flyttede til egnen i 1960’erne og har vakt opsigt med gavlene på Odder Højskole og på hjørnet af Rosensgade og Raupachsgade i Odder. Finn Have kom til Odder i 1981 og vakte begejstring med sine ekspressive landskaber og skulpturer i byen, fx Fuglebænken m.m. på Parkvej. Desuden findes et stort maleri af Have ved cykelhandleren i Tornøegade.

Kunst i det offentlige rum

Den første skulptur i Odder var Frederik 7. af billedhuggeren F.C. Stramboe, opstillet foran politistationen i 1876. Den næste var Mand med Lam fra 1959 af Morten Nielsen ved Odder Sygehus. I 1969 blev Fuglefængeren af Erik Heide opstillet ved sygehuset og senere flyttet til Rådhushaven. Derefter gik det stærkt, og der er i dag ca. 30 skulpturer i kommunen, betalt af fonde, kommune, virksomheder m.m. Odder Byråd ønsker fremover at bruge kulturbudgettet til udsmykninger af det offentlige rum, så flest muligt får glæde af kunsten. Billedkunstneren Vibeke Nørgaard Rønsbo er konsulent på mange af tiltagene.

Kunsthåndværk og design

Odder Kommune har et fint miljø for kunsthåndværk, især keramik, hvor Buller Hermansen, Kirsten Jæger og Birthe Rågård er særlig fremtrædende. Dorthe Bent i Ørting laver især glasfade i et patchworkagtigt design, mens Helga Exner skaber smykkekunst især i sølv på højt niveau.

Heidi Zilmer er kendt for sit tapetdesign og har bl.a. rekonstrueret et af Poul Henningsens berømte tapeter. Inden for industrielt design springer særligt Birgitte Smedegaard og Sine Weis Damkjær med tegnestuen Designduo i øjnene. Landskabsarkitekt Jette Lund Nielsen designer raffineret udstyr til det offentlige rum i sit firma Exventar, mens virksomheden Aksel Kjersgaard producerer designermøbler til den kendte Naver Collection.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst