Faktaboks

Janus la Cour
Født
5. september 1837, Timgaard ved Ringkøbing
Død
13. oktober 1909, Odder
Titel
Maler
Virkested
Danmark
.

Biografi

Janus la Cour tegnede allerede som 7-8-årig landskaber. I København kom han gennem N.L. Høyen i forbindelse med P.C. Skovgaard, som fik stor betydning for hans landskabsopfattelse og den måde, hvorpå han opbyggede et billede fra studien til det færdige resultat. Han kan da også betragtes som den, der videreførte Skovgaards idylliske natursyn. I sine kompositioner søgte L. harmonien og den vegetative, stille stemning frem for naturkræfternes rasen. Penselbehandlingen er tilsvarende glat, og i hans valørmaleri var der en tendens til, at koloritten kommer til at mangle fylde. L.C. dyrkede den rene naturidyl uden figurstaffage. Fra rejserne hentede han forfinede indtryk. Især bør hans arbejder fra bl.a. Nemisøen og Villa d'Este i Tivoli samt fra Alperne og Bayern fremhæves. Det elegiske element, som er stemningsbærende i de fleste af L.s billeder, er inspireret af de store klassiske landskabsmalere som S. van Ruysdael, H. van Swanevelt og Claude Lorrain. Selv i de solbeskinnede italienske motiver bevarer han en kølighed i skildringen, som når han fremhæver løvmassernes sølvskær og det blikstille vands spejleffekter. Omkring 1878 fik L.s palet en rigere tone under indflydelse af fransk kunst, især C. Corots stemningsmaleri. Han vendte dog efterhånden atter tilbage til den gamle malemåde, der i al sin soberhed var en sidste, afdæmpet reverens til guldaldermaleriet. Det konservative element i hans kunst hænger i nogen grad sammen med, at han med sin enspændernatur undgik enhver kontakt med andre kunstnere, især i de sidste 25 år af sit liv, og dermed også isolerede sig fra de nye kunststrømninger. L. boede 1861-84 hos familien Skovgaard i København, men flyttede derefter tilbage til Jylland og slog sig ned i omegnen af Århus. Når han ikke var på rejse i Schweiz eller Italien, malede han landskaber i egnen omkring Århus. Her skildrede han gang på gang de flade vige og de skovklædte, stejle skrænter. Også den jyske lynghede tiltrak sig hans opmærksomhed som kunstnerisk motiv.

Genealogi

la Cour, Janus Andreas Bartholin, 1837-1909, maler. *5.9.1837 på Timgaard ved Ringkøbing, ?13.10.1909 i Odder, begr. smst. Forældre: Proprietær August Otto la C. og Ane Cathrine Strandbygaard. Ugift.

Uddannelse

Gennemgik realklasse i Aarhus Latinsk.; privatundervisn. i tegn. hos dyrmaler E. Høegh-Guldberg, Århus 1850-53; til Kbh. for at blive ark. efter 1853; gik en tid hos F.C. Kiærschou; tegnede hos W. Marstrand fra jan. 1854; Kunstakad. Kbh. 1857, modelsk. 1859, deltog i undervisn. om vinteren til 1864.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links