Faktaboks

Vilhelm Rosenstand
Født
31. juli 1838, København
Død
11. marts 1915, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
Portræt af Vilhelm Rosenstand
Af /Det Kgl. Bibliotek, Portrætsamlingen.
Potræt af Vilhelm Rosenstand
Af /Det Kgl. Bibliotek, Portrætsamlingen.

Biografi

Vilhelm Rosenstand kan anses for en typisk skikkelse blandt de mange illustrerende og fortællende malere i anden halvdel af 1800-tallet. Han var og er mindre populær end Otto Bache, og i sin samtid rangerede han under Carl Bloch. Men han kan anses for Wilhelm Marstrands arvtager. Den motivverden, genrebilleder fra Danmark og Syden, kunstnerportrætter, skildringer fra den danske litteraturhistorie samt store Danmarkshistoriske kompositioner videreførte R. helt op til begyndelsen af vort århundrede. Men f.eks. hans soldatermotiver viser, hvordan han i lighed med Bache modtog indtryk fra Parisersalonens populære malere, fortrinsvis E. Meissonier. Samtidig fjernede han sig delvist fra Marstrands mere malerisk-romantiske malemåde i retning af en mere plastisk naturalisme.

Tendensen til at tilpasse sig tiden og de motiver, der var på mode, ses også i en række københavnske gadelivsscener fra 1880erne, inspireret af brødrene Henningsen og Edvard Petersen. R.s evner som illustrator fandt allerede i 1860erne anvendelse ved en række bogillustrationsopgaver. Samtidig placerede han sig som en genrejser af den nationale bevidsthed i konservativ ånd efter krigen i 1864, en krig han selv deltog i som løjtnant. En placering der desuden må anses som en konsekvens af hans sociale baggrund i det velstående borgerskab.

Højdepunktet i R.s kunstneriske karriere opnåede han, da han sejrede i konkurrencen om to vægbilleder til Københavns Universitets festsal. Især fremstillingen af de halvt muntre, halvt alvorlige studenter, der drager ud fra Københavns befæstning for at slås med svenskerne, opnåede popularitet. Som Otto Bache i De sammensvorne rider fra Finderup, 1882, understreger R. uhyggestemningen på romantisk vis gennem stærke kontraster i lyset. En detalje som de to lig, der ligger på hjul og stejle foran byporten, står f.eks. for R.s egen regning. At udstille henrettede forbrydere foran byporten var forlængst afskaffet på Frederik IIIs tid. En nærmere granskning viser også, at maleren har haft problemer med individualiseringen af personerne. Forbilledet er nok Frans Hals og Rembrandt, men ansigtudtrykkene og holdningerne hos R. er stive og uden individuelt liv. Tilbage står indtrykket af R. som en illustrator med en ganske ferm pensel.

Genealogi

Rosenstand, Vilhelm Jacob, 1838-1915, maler. *31.7.1838 i Kbh., ?11.3.1915 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Bogholder ved Grønlandske Handel, kammerråd Andreas Reinhard R. og Louise Nielsine Rasmine Wellmann. ~17.4.1889 i Kbh. med Clara Elise Jensen, *14.1.1853 smst., ?12.12.1910 smst., datter af fløjtenist, musiklærer Julius August J. og Anna Olivia Paulsen.

Uddannelse

I malerlære; Kunstakad. Kbh. okt. 1856, modelsk. 1858, lille sølvmed. 1859, st. sølvmed. 1861; deltog i krigen 1864; privatelev hos Wilh. Marstrand 2 vintre; Léon Bonnats sk., Paris 1881-82.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links