Faktaboks

Anton Dorph
Født
15. februar 1831, Horsens
Død
12. januar 1914, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
Portræt af Anton Dorph
Af /Det Kgl. Bibliotek, Portrætsamlingen.

Biografi

A. Dorph er en af flere danske malere, som i perioden mellem 1850 og 1870 orienterede sig mod europæiske forbilleder. Trods undervisningen hos C.W. Eckersberg og V. Marstrand er han mere beslægtet med, hvad eftertiden har kaldt salonmalerne, især de franske, belgiske og tyske, end med den generation (Christen Dalsgaard m.fl.), der videreførte den danske tradition fra før 1850. D.s motivkreds, og i et vist omfang også stil, er tydeligt beslægtet med ungdomsvennen Carl Blochs. Typisk for dem begge er den lange række af genremotiver med gammelnederlandske forbilleder, samt det religiøse historiemaleri. Derudover blev D. en kompetent portrætmaler.

Selv om han aldrig fik et tilsvarende gennembrud i samtiden som Bloch, opnåede D. en ikke ringe popularitet. Hans fiskerfremstillinger fandtes som reproduktioner i et stort antal hjem; et af disse er muligvis det første eller et af de første eksempler på danske olietryk. Af bestillingerne på nye altertavler i anden halvdel af 1800-tallet gik et ikke ringe antal til D. Mere end 50 religiøse kompositioner blev det til. Denne væsentlige del af D.s produktion kendetegnes af en enkel og rolig figurstil, formentlig inspireret af Thorvaldsens udsmykning af Vor Frue Kirke i København, letfattelighed og en blanding af lyrisk lethed og blid alvor. Et fælles forbillede for Bloch og D. synes her at være den franske maler Horace Vernet, hos hvem man finder samme tendens mod en rigeligt sødladen, glansbilledagtig kolorit og fortælleteknik.

Genealogi

Dorph, Anton Laurids Johannes, 1831-1914, maler. *15.2.1831 i Horsens, ?12.1.1914 i Kbh. (urne på Garn. Kgrd.). Forældre: Rektor, senere prof. Niels Vinding D. og Louise Amalie Bloch. ~8.11.1866 i Kbh. med Christine Louise Dorph, *12.5.1840 i Vigersted, ?15.6.1926 i Charll., datter af sognepræst Johannes D. og Henriette Christine Bloch.

Uddannelse

Første kunstn. vejl. hos N. Habbe og J.C. Dahl; opt. på Kunstakad. Kbh. okt. 1845 (C.W. Eckersberg, W. Marstrand 1849-50); lille sølvmed. 1849; st. sølvmed. 1850; malede efter model hos Th. Couture i Paris 1854.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links