Den fredede Odder Vand- og Dampmølle er indrettet til museum, hvor man bl.a. kan se det stort set bevarede interiør fra 1950’erne. Trods navnet har der antagelig aldrig været en dampmaskine på møllen.
.

I 1928 stiftedes Museumsforeningen for Odder og Omegn, som slog dørene op til Odder Museum. Her kunne de besøgende bl.a. se en oldtidssamling fra stenalderen og en samling landbosager fra nyere tid. Museet var indrettet i lejede lokaler i Hads Herreds Sparekasses nyopførte bygning, men i 1956 flyttede det til den nyligt nedlagte

Odder Vand- og Dampmølle. Museet fortæller i dag om denne periodes mølledrift via tre bevarede bygninger med oprindeligt maskineri og inventar: møllen, et stuehus og en stald. Heraf er møllen og stuehuset fredede. I den nyere udstillingsbygning er der en permanent udstilling om jagtens historie samt skiftende lokalhistoriske udstillinger. Desuden har museet tradition for kunstudstillinger med lokale kunstnere. Et besøg i Odder Vand- og Dampmølle, der fremstår som da produktionen stoppede i 1955, er en del af oplevelsen.

I 2011 fusionerede Odder Museum med Moesgaard Museum, så det nu har status af en afdeling under Moesgaard Museum. Indtil fusionen var Odder Museum et selvstændigt statsanerkendt museum.

Odder Museum er også hjemsted for Odder Lokalhistoriske Arkiv.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv