Oversigtsfoto
.
Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200986
Sted- og lokalitetsnummer
130815-344
Anlæg
Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruin. Jorddækket hustomt og ringmur nord for Viborg Gråbrødrekloster. Arealet er 13 m (N-S) og 62 m (Ø-V).

Undersøgelseshistorie

1985
Grøft ved byggeri/anlæg - Viborg MuseumI forbindelse med en omfattende fornyelse af kloakeringen i Rosenstræde og tværs over Østre Skoles område havde museet lejlighed til at følge udgravningen til den nye ledning.
1985
Museal udgravning - Viborg MuseumVed opgravning til kloakledning syd for skolens ældste hovedfløj fandtes munkestensmurværk i indtil 6 skifters højde, og en oprindelig tykkelse formodentlig på 2 sten. Nordsiden var velbevaret, og op ad fundamentet konstateredes et lille stenhus sammenbygget med muren (middelalder). Det var ca.6x7 m. Bevaret var nordøstre hjørne med en del af nordmuren i indtil 2 skifters højde. Af vestre mur fandtes 2 korte fundamentsstræk. Fundamenterne stammer fra ringmur om Gråbrødre kloster.
1998
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterUndersøgelse af middelalderlig hustomt og ringmur i Rosenstræde
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2016
Museal besigtigelse - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro KommuneBesigtigelse af området for ringmur fra Viborg Gråbrødrekloster og bygning. Munkestensmurværk i indtil 6 skifters højde, og en oprindelig tykkelse formodentlig på 2 sten. På nordsiden fandtes et lille stenhus sammenbygget med muren, som målte ca. 6x7 m. Alt er under jorden og er ikke synligt.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links