Hornbæk i Randers’ vestligste del er et attraktivt boligområde med flere nyopførte kvarterer. Bebyggelsen omkring Skovsyrevej støder op til Randers Golf Klub i vest, og ca. 1 km mod syd løber Gudenåen.
.

Centrum i Randers er den gamle middelalderbebyggelse, hvor en stor del af gaderne stadig ligger som i 1100- og 1200-tallet. Da befolkningstætheden voksede i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, blev centrum voldsomt fortættet.

Gennem årene er de oprindelige markjorder nord for byen blevet udstykket og udgør i dag det område, der kaldes Nordbyen. Området afgrænses nogenlunde af Hobrovej mod vest, Hadsundvej mod øst og Rådmands Boulevard og Nørre Boulevard mod syd. I den yderste del (især langs Mariagervej) ligger et større område med detailhandelsbutikker.

Videre rundt om det centrale Randers danner tidligere selvstændige landkommuner eller dele heraf forstæder til byen. Nord for Gudenåen og Randers Fjord ligger mod øst Dronningborg. Bebyggelsen består hovedsagelig af større villaer fra 1930’erne og 1940’erne, etageejendomme fra 1950’erne og parcelhuse fra 1960’erne og 1970’erne. Bydelen var fra slutningen af 1800-tallet og indtil for få år siden hjemsted for to af byens største virksomheder, Dronningborg Maskinfabrik og togfabrikken Scandia, som begge i dag er lukkede.

Mellem Randers’ centrum og Dronningborg ligger enklaven Tøjhushavekvarteret, der afgrænses af Rosenørnsgade, Toldbodgade, Udbyhøjvej og Laksegade. Området indeholder både etagebyggeri og mindre villaer, hvoraf størstedelen oprindelig er bygget som dobbelthuse eller tofamiliers villaer. Området var oprindelig et arbejderkvarter, men har i dag mere ry for at være byens bohemekvarter. Mod vest ligger de tidligere landsbyer Helsted samt Over og Neder Hornbæk, hvor de oprindelige landsbyer nu er omkranset af store parcelhuskvarterer udviklet siden 1970’erne.

Randers Havn syd for middelalderbyen fik sit udseende ved voldsomme ændringer mellem 1930 og 1933. Allerede før da lå en del industri på havnearealerne, men efter ændringerne blev der fra Randers’ side arbejdet hårdt på at tiltrække flere.

Syd for havnen bindes Randers sammen med de to forstæder Kristrup (mod øst) og Vorup (mod vest) af Strømmen. Strømmen er et kort vejstykke, hvor der tidligere var etableret en del tung industri, som nu er væk. Efter Strømmen, på hver sin side af indfaldsvejen fra Aarhus, ligger Kristrup og Vorup, der indtil 1970 var selvstændige landkommuner. Flere steder er de gamle forstæder i dag ved at vokse sammen med de oprindelige landsbyer i periferien af byen. Dronningborg nærmer sig Tjærby mod øst, og Kristrup er næsten bygget sammen med Romalt mod øst og Paderup mod syd. Mod sydvest er forstaden Vorup gennem en industribebyggelse så godt som forbundet med Haslund.

I disse år vokser Randers stadig mod øst og vest, især med nye boligområder. Et større område tæt på motorvejskrydset ved Sdr. Borup er desuden udlagt til erhvervsområde. Områderne Paderup og Munkdrup udbygges stadig og er attraktive beboelsesområder med moderne villaer og tæt-lav bebyggelse.

Videre læsning

Læs mere om Randers

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder

Eksterne links