Centralværkstederne ligger på Værkmestergade 7 i Aarhus Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Centralværkstederne omfatter de ældste bevarede jernbaneværksteder i Danmark, idet værkstederne ved Københavns første og anden hovedbanegård er nedrevet. De ældste bygninger er opført samtidig med anlæggelsen af det første led i de jysk-fynske stambaner, jernbanen fra Århus til Randers i 1862. Anlægget er senere udvidet og ombygget, således at Centralværkstederne i dag rummer bygninger, der illustrerer værkstedsbygningernes forskellige udformning fra 1860-erne og frem. Fra det enkle grundmurede etagehus, drejerværkstedet, der knap adskiller sig fra et traditionel pakhus, og hallebygningen, der rummer det første lokomotivværksted, begge fra 1862, videre til det såkaldte "Sibirien", en grundmuret hallebygning opført mellem 1870 og 1880 i hvis indre ses to rækker murede bueslag, der har båret en løbekran til løftning af lokomotiver. Herved adskiller "Sibirien" sig fra andre samtidige hallebygninger.

Næste trin ses i boggieværkstedet, en grundmuret fladebygning med shedtag fra 1883, der er blandt de ældste bevarede faldebygninger i Danmark. I denne bygning, der ligeledes oprindelig var lokomotivværksted, findes ingen løbekran, istedet løftedes lokomotiverne ved hjælp af mekaniske løftebukke. Endelig udgør vognrevisionsværkstedet fra 1911 og 1932 et karakteristisk eksempel på den type hallebygning støbt i jernbeton, der udvikledes i tiden efter første verdenskrig. Administrationsbygningen er klart proportioneret og i modsætning til den øvrige bebyggelse i området fritliggende, herved vises det at huset er af en særlig karakter. Huset er placeret på områdets højeste punkt, hvorfra der er udsigt udover hele centralværkstedet. Herfra styres virksomheden.

Århus-Langå-banens engelske bygherre Sir Morton Peto, sagde i 1862, at Århus ville blive et knudepunkt i det jyske jernbanesystem: "både i kraft af sin ypperlige havn, sin oplyste befolkning og sin heldige beliggenhed". Århus blev et vigtigt jernbaneknudepunkt. Her placeredes de jyske centralværksteder. Værkstederne er beliggende umiddelbart sydøst for Århus banegård. De større byggearbejder kan inddeles i fem perioder: Tiden omkring 1862, da strækningerne til Struer (1863-65), Fredericia (1868), Silkeborg (1871) og Grenå (1877) var anlagt. Herfra stammer Grovsmedien, Sibirien og Elektroværkstedet (bygn. nr. 16c, 16b og 17), Hjul- og Boggieværkstedet, Boggieværkstedet og Konstruktionsværkstedet (bygn. nr. 10, 13 og 12) samt Olie- og Ellageret (bygn. nr. 22). Tiden omkring 1911. Herfra stammer Vognrevisionsværkstedet og Malerværkstedet (bygn. nr. 2 og 5). Tiden omkring 1930 hvor Vognrevisionsværkstedet udvidedes og flere af de eksisterende bygninger ombyggedes. Tiden 1940-1959 hvor de store vognhaller ud mod Spanien opførtes.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links