Ferdinand Meldahl stod for ombygningen af Charlottenlund Slot fra barok til fransk nyrenæssance i årene 1880‑81. Slottet fik bl.a. tilføjet den karakteristiske kuppel. Slottet fungerede frem til 1926 som sommerresidens for kongehuset, og Christian 10. blev født her i 1870. Slotsparken er åben for offentligheden.
.

Charlottenlund Slot er en stærkt ændret bygning fra 1700-tallet beliggende midt i et regelmæssigt skovanlæg. Her blev de oprindelige, snorlige veje i 1870’erne delvis brudt op til mere romantisk slyngede veje.

Den grund, hvorpå slottet siden blev bygget, blev i 1663 tilskødet dronning Sophie Amalies driftige kammertjener Jacob Petersen, der i denne "lille Dyrehave" indrettede en afvekslende forlystelsespark med tilhørende værtshus. Da han i 1664 forlod landet, og hans parthaver, fæstningsingeniør Henrik Rüsensteen fik beskæftigelse langt fra København, overgik etablissementet til Christian 5.s halvbror Ulrik Frederik Gyldenløve, der i ti år fortsatte dets drift under navnet Gyldenlund. Herefter gik det tilbage til kronen. Christian 6., der som kronprins fik det yndede udflugtsmål, lod 1717‑18 dets lille hovedbygning forny ved hofbygmester Johan Conrad Ernst. Men straks efter at han i 1730 havde overtaget tronen, skænkede han stedet til sin ugifte søster Charlotte Amalie. Ud over at give stedet sit eget navn lod hun hovedbygningen nyopføre; i vid udstrækning af materialer fra det samtidig nedrevne Københavns Slot og under ledelse af Johan Cornelius Krieger.

Kriegers enkle bygning stod endnu, da Charlottenlund i 1869 blev sommerresidens for det nygifte kronprinsepar Frederik (den senere Frederik 8.) og Lovisa (senere dronning Louise). Da parrets børneflok blev større, blev huset dog for lille, og 1880‑81 tilføjede Ferdinand Meldahl en stor tværfløj for hver af dets gavle samt en tårnagtig kuppel, der i høj grad karakteriserer bygningen som et slot. Louise døde i 1926, og i 1936 blev slottet overtaget af Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, som tre år senere åbnede Danmarks Akvarium i haven. Fra 2017 har Charlottenlund A/S overtaget driften og udbyder kontorlejemål.

Videre læsning

Læs mere om slotte og landsteder i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Slotshaver

Se alle artikler om Slotte