Faktaboks

Chresten Skikkild
Født
2. januar 1885, Ringkøbing
Død
15. november 1927, Oringe
Titel
Billedhugger
Virkested
Danmark
.

Biografi

Chresten Skikkild var oprindelig protestant, men efter mødet med benediktinerne og kunstskolen i Beuron i 1913-14 konverterede han til katolicismen. S. skabte, bortset fra nogle få portrætbuster næsten udelukkende kunst med religiøse motiver. Hovedværket er udsmykningen af højaltret i Skt. Augustins Kirke i København, hvor kunstneren skildrer begivenheder fra Gammel og Ny Testamente i fyndige, enkle og velafvejede kompositioner. S.' kunst er enkel og streng med ro og symmetri i linieføringen og leder tanken hen på romansk kunst, som er en vigtig inspirationskilde for ham. S. interesserede sig for kunstteoretiske og kunsthistoriske problemstillinger, hvilket bl.a. kom til udtryk i To Slags Kunst, 1918. Heri redegjorde han for forskellen på liturgisk og verdslig kunst. Den liturgiske kunst er dualistisk, idet der bag billedet altid er en abstrakt idé, en religiøs tanke. Af liturgisk kunst fordres ro, todimensionalitet, frontalitet og klarhed, principper, som det stort set lykkedes S. at efterleve i sine egne religiøse værker.

Genealogi

Skikkild, Chresten, 1885-1927, billedhugger. *2.1.1885 i Ringkøbing, †15.11.1927 på Oringe, begr. i Hell. Forældre: Købmand Christian Carl S. og Mette Marie von Lasson. Ugift.

Uddannelse

Student 1904; stud. med.; cand. phil. 1905; modellerede hos Aug. Saabye ca. 3/4 år; Kunstakad. Kbh. 1906-10; arb. i stenhuggeri forår og sommer 1907.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links