Faktaboks

Viggo Jarl
Født
28. november 1879, København
Død
23. marts 1965, Cannes
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark, Frankrig

Biografi

Viggo Jarls tidlige skulpturer er præget af hans læreår i Rom og hans engagement i Rodins kunst. Det var især den nøgne ynglingefigur, han interesserede sig for, og i sin naturalistiske udformning af skulpturerne bestræbte han sig på også at give dem et sjæleligt eller psykisk udtryk, ofte med symbolske overtoner. Hovedparten af hans store skulpturer er enkeltstående figurer, men han beherskede også gruppekompositionen, hvor især Maratonløberens tre unge mænd forener ro og bevægelse i linieforløbet, samt skildrer figurernes indbyrdes psykiske kontakt. Mange af hans kendte statuetter er forarbejder til senere store skulpturer, og derudover har han tillige udført en lang række portrætter. De senere i kunststen er formet i en stærk, stram forenkling, hvor alt overflødigt er skrællet væk. J.s værker vakte stor opmærksomhed i udlandet, især i Frankrig. Med baggrund i et både rigt og kultiveret hjem, kunne han leve og arbejde, hvor han ville. Ifølge J.s testamentariske bestemmelser blev der stiftet et fond til støtte for unge studerende ved højere læreanstalter og til drift af et kollegium. Derudover blev der oprettet to Viggo Jarl legater henholdsvis i 1959 og et senere i 1967, begge administreret af Den frie Udstilling.

Genealogi

Jarl, Viggo Hieronimus, 1879-1965, billedhugger. *28.11.1879 i Kbh., ?23.3.1965 i Cannes, Frankrig. Navneskift fra Jørgensen 22.3.1901. Forældre: Ing., fabriksejer, senere konferensråd Vilhelm Carl J. og Anna Plenge. Ugift.

Uddannelse

Stud. 1899; elev af Kr. Zahrtmann, A. Bundgaard og Stephan Sinding; Acad. de France (Victor Ségoffin), Rom 1901-03; herefter École des Beaux Arts og Acad. de la Grande Chaumière, Paris.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links