Faktaboks

Elias Ølsgaard
Født
18. maj 1873, Hygum ved Jelling
Død
18. december 1964, Århus
Titel
Billedhugger
Virkested
Danmark

Biografi

Elias Ølsgaards værk er især knyttet til Århus, hvor han i 1900 bosatte sig efter uddannelsen på Kunstakademiet i København. Arkitekten Hack Kampmann var i disse år i gang med opførelsen af Aarhus Teater, og Karl Hansen Reistrup stod for dekorationsarbejdet. Ø. blev hurtigt hans medarbejder og kom siden til at udføre dekorationsarbejder på en række teatre og offentlige bygninger i provinsen, både i samarbejde med Hansen Reistrup og som medarbejder hos Hack Kampmann. Selve håndværket var af vital betydning for Ø., og livet igennem lagde han vægt på genkendelighed og enkelhed i sine værker. Hvis tingen ikke ligner, er den ikke sand, var Ø.s kunstneriske rettesnor.

Han fastholdt dermed sin baggrund i et naturalistisk formsprog, uden ønske om fornyelse eller eksperimenteren og synes derfor i sine senere år at være ude af takt med samtidens kunst. Ø. var uhyre produktiv, og størstedelen af hans værk er bestillingsarbejder, især monumenter, buster og relieffer af politikere og andre offentlige personer, heriblandt statuen af Peter Sabroe. I hans frie skulpturer ses ofte et anekdotisk eller lidt rørende indhold, som er i slægt med den fortællende naturalisme omkring århundredskiftet, f.eks. i Pigen, der læser lektier, Den fattige enkes skærv, Pan og den for sin grimhed atypiske Troldkvinde, der sammen med sine børn skræmmes af et pindsvin. Ø. var aktiv helt op i sin høje alderdom og var næsten 90 år, da han udførte sit sidste portræt, busten af Peter Holm, grundlægger af Den gamle By i Århus.

Genealogi

Ølsgaard, Elias Rasmussen, 1873-1964, billedhugger. *18.5.1873 i Hygum ved Jelling, ?18.12.1964 i Århus, begr. i Mørke. Forældre: Gårdejer Rasmus Pedersen Ø. og Mette Marie Jensen. ~19.11.1901 i Mørke med Volborg Antoinette Brøns Appelt, *13.10.1877 i Ommestrup, Mørke, ?1.10.1939 i Århus, begr. i Mørke, datter af højsk.forstander Marius Nicolai A. og Petra Jacobine Louise Brøns.

Uddannelse

Udlært landmand; Tekn. Sk., Århus 1893-94; G. og S. Vermehrens Sk.; Kunstakad. Kbh. 1898-1900.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links