Christian III’s Kanal er et veldokumenteret levn fra renæssancen. Kanalen blev i midten af 1500-tallet anlagt for at føre vand ind fra Nørreåen til voldgraven omkring Randers’ nyanlagte befæstning samt for at levere vandkraft til kongens ligeledes nyanlagte vandmølle ved Dronningborg. Nørreåen blev opdæmmet, hvilket skabte en vældig sø på 1.200 ha, og der gravedes en 5,5 km lang kanal ind til voldgraven. Kanalen kan i dag besigtiges på to fredede stræk omkring Over Hornbæk og ved Fladbro.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links