Møllebygningen i bindingsværk tv. Den ene gavl støder op til det noget højere stuehus.
.

Fussingø Mølle, også kaldet Fussing Mølle, får sit vand fra Møllebæk, der forbinder Fussing Sø og Skals Å. Møllen omtales flere gange i 1620’erne. Da herregården Fussingø i 1688 blev oprettet som stamhus, blev møllen ved kongelig resolution lagt under herregården. Vandmøllen fik to vandhjul, der var placeret inde i møllen og hver drev en kværn. Møllen malede for Fussingøs herskab og dets fæstere, der var pålagt at bruge møllen. I 1951 blev den sidste møller opsagt, idet staten ønskede at bruge bygningerne som skovfogedbolig. De sidste år blev der dog kun malet for herregården og for mølleren selv, og allerede før 1948 var det ene vandhjul samt grynværket blevet afmonteret.

Den nuværende møllebygning i bindingsværk stammer sandsynligvis fra 1600-tallet, dog med senere ændringer. Stuehuset er opført omkring 1910 i grundmur. Møllen blev forsøgt restaureret i 1970’erne, men uden held. I 1992 fik den et nyt vandhjul.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller

Eksterne links