Tidslinje

juni 1757
Konstruktion påbegyndt
17. maj 1758
Stabelafløbning
1786
Udgået

Teigning af eet Middel Spant Til Nye Bygning No 18.

.
Udkast af Speijl, Galleri og Gallion til den paa Stabel Staaende Fregat af 24 Canoner
.
Teigning af Indretningen af Kammerne og Apteringen i Lasten til Fregatten Christiansborg som fører 4 maaneders Proviant, naar den ligger paa sin rette Dybde, men Kammerne ere indrettede til at kunde i fornøden tilfælde føre 6 Maaneders Proviant.
.
Teigning af Apteringen i Lasten og Indretningen af Kammerne til den nye Fregath No 18 af 24 Canoner, Indretted til at kunde føre 6 Maaneders Proviant og der over for 220 Mand. Prime og Plame.
.
Teigning Af alle Seiglene til den nye paa Stabel staaende Fregath No 18 af 24 Canoner.
.

Fakta

Navn: Christiansborg

Type: Fregat

Nationalitet: Dansk

Konstruktør: F. M. Krabbe

Stabelafløbning: 1758

Christiansborg var en dansk fregat. Fregatten blev bygget under konstruktør F. M. Krabbe.

Byggestedet er angivet i Orlogsbasen som Nyholm. Konstruktionen blev påbegyndt i 1757. Fregatten løb af stablen i 1758.

Skibet havde 24 kanoner ombord samt en længde på 128 fod og bredde på 33 fod.

Copie Teigning af Fregatten Christiansborg paa 24 - 12 pund Canoner.

.

Teigning Til én Fregath paa 24 - 12 pundige Canoner.

.

Durchsnidt og Plan af Dækket til den paa Stabel staaende Nye Fregaths Bygning No 18 af 24 Canoner

.

Durchsnidt af Fregatten Christiansborg

.

Teigning af Fregatten Christiansborg, førende 24-12 pund canoner

.

Videre læsning

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler fra orlogsbasen

Eksterne links

---

Denne artikel er sammensat af indhold fra databasen orlogsbasen.dk. I artiklerne får du mulighed for at dykke ned i indhold om en lang række danske orlogsskibe. Vi har valgt at inddrage så mange skibe som muligt. Derfor kan mængden af tekst og data variere, og der vil være artikler uden billeder og navne eller med meget få informationer. Læs mere om orlogsskibene.