Gallionen til Orlogskibet Printz Crhistian

.

Flådeledelsen og især kongen ønskede en flåde af imponerende skibe, som i kraft og antal kunne give monarken international prestige og dertil virke afskrækkende. Igennem det meste af det 18. århundrede havde hver konge sin tredækker.

Søofficererne ønskede hurtige, velindrettede og effektive skib med en overlegen kampkraft, hvilket udmøntede sig specifikke krav. Skibene skulle kunne føre sine sejl vel og lystre sine ror. Det nederste batteri skulle altid kunne føres så højt, at det kunne betjenes selv i hårdt vejr. Længde- og sidebevægelser skulle være rolige, således at skibe ikke kastedes for hårdt i søen, så tømmerkonstruktion og master kunne tage skade. Dernæst skulle skibene kunne skyde en god fart og være i stand til at holde en fastlagt kurs. Ligesom i sin tømmerkonstruktion skulle skibet have en sådan styrke, at det kunne modstå fjendtlig ild.

Den danske flådes skibe har gennem århundreder haft betegnelsen orlogsskibe. Ordet ”orlog” stammer fra hollandsk og betyder krig, hvorfor orlogsskibe altså betyder krigsskibe. De største kaldes linjeskibe, der har sin oprindelse fra 1700-tallets taktiske hovedformation, kaldet linjen. Et linjeskib skulle derfor besidde en fornøden størrelse og bestykning. Bådtypen kunne alt efter størrelse have to eller tre gennemgående kanondæk, der var fuldrigget med tre master og en bestykning på mindst 50 kanoner. Tredækkerne var omkring 60 meter lang, 15 meter brede og havde en besætning på godt 900 mand.

Den anden hovedtype af orlogsskibene var fregatten. Den var også fuldrigget med tre master, men havde kun ét lukket kanondæk. Fregattens rolle var primært at ligge bag linjen og assistere linjeskibene med friske folk, forsyninger og sørge for vedligeholdelse af kommunikationen. På grund af dens gode sejlegenskaber blev fregatten ofte brugt som vagtskib og til konvojeringsopgaver.

Hertil kom en række mindre skibstyper, som også kunne være armerede. Hvis disse var fuldriggede, nævnes de som brigger eller skonnerter. Begge typer havde artilleriet stående på det åbne dæk. Desuden havde man en række mindre hjælpefartøjer.

Videre læsning

Læs mere om Databasen Orlogsbasen

Læs videre om

Se alle artikler fra Orlogsbasen