I 2009 blev der tilføjet en helfigur i bronze af Christian 9., udført af Hans Gyde Petersen i 1910. Den stod oprindelig på Store Torv i Thisted, men blev pga. torvets omlægning flyttet til Christiansgave.

.

Christiansgave er en typisk 1800-talspark med slyngende stier mellem mange store, gamle træer. Byparken ligger på et skrånende terræn centralt i Thisted.

Parken var fra 1821 statslig planteskole og plantage, men i 1844 blev den af Christian 8. skænket til Thisted Amt, der som tak lod hans buste opstille i parken. Den blev begyndelsen til Kongelunden, der rummer en unik samling af kongeportrætter i form af bronzeafstøbninger af buster, hugget af kendte danske billedhuggere som Vilhelm Bissen, Bertel Thorvaldsen og Knud Nellemose og opstillet på granitsokler. Samlingen består af følgende:

Frederik 6. (Herman Wilhelm Bissen, 1893)

Christian 8. (Bertel Thorvaldsen, 1844)

Frederik 7. (Lauritz Prior, 1866)

Christian 9. (Vilhelm Bissen, 1889)

Frederik 8. (Rasmus Andersen, 1907)

Christian 10. (Svend Jespersen, 1956)

Frederik 9. (Knud Nellemose, 1985).

Parken rummer ligeledes en mindesten for højskoleforstander Christen Kold og en mindesøjle for J.P. Jacobsen.

Desuden indeholder parken et friluftsteater, anlagt i 1946.

Videre læsning

Læs mere om Thisteds parker

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur