De Runde Haver blev tegnet af C.Th. Sørensen i 1948. Kolonihaveejerne kunne selv bestemme højden på deres hække, hvornår de skulle klippes, og de kunne vælge mellem vilde roser, liguster, avnbøg, tuja og tjørn. Grønningen mellem haverne i det kuperede terræn skulle slås med le eller græsses af får.
.

Kolonihaverne i Nærum fra 1948‑52 er tegnet af C.Th. Sørensen. De oprindelig 44 ovale kolonihaver, hver på ca. 25 × 15 m, ligger på en bølget fælles grønning og er placeret, så ovalens længderetning ligger på tværs af kurverne, hvilket giver et flydende forløb og dynamisk indtryk. De enkelte havelodder er lukkede, hækomkransede rum, der på fornem vis samler de individuelle haver i en fin enhed. Kolonihaverne er fredede.

Videre læsning

Læs mere om Nærums arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur