Den gamle Skole ligger på Storegade 20 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført som skole i 1780 af Frederik Christian I af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1721-1792). Fra 1920 blev den benyttet som privat beboelse indtil ombygningen til kommune kontor i 1950. Ved udvidelsen af kommunekontoret i slutningen 1960 bygges en forbindelses mellem bygningen og de nye bygninger mod syd.

Beskrivelse

Bygningen er et grundmuret enetages længehus. Taget er et saddeltag med halvvalm i de 2 gavle. Taget er dækket med røde vingetegl. Der er 2 skorstenspiber i tagryggen med sokkel, skaft og gesims. Facaden mod Storegade består af 8 vinduesfag med dannebrogsvinduer og en kraftig midterrisalit med et indgangsparti. Indgangsdøren er en trædør i sildebensmønster og ovenlys af små buede vinduer. I et pudsspejl står malet "IN GLORIAM DEI ET SALUTEM PROXIMI 1780".

Midterresaliten har 3 vinduer I tagetagen med sprosser og den buede overdel har en lille gesims. Øverst i trekantgavlen er et lille vindue med en buet gesims. Bagsiden består af vinduer med 2 bevægelige rammer. Bagsiden er delvist dækket af en nyere forbindelsesgang der på modsatte side forbinder en nyere bygning. Bygningen er hvid kalket med sorttjæret sokkel, vinduerne er to farvet, hvor den faste karm er grøn og den gangbare ramme er hvid. Det indre af bygningen bærer præg af senere tiders ombygninger. Der er en gang fra hoveddøren gennem bygningen. Denne gang giver adgang til lokalerne mod øst og vest.

Miljømæssig værdi

Storegade består af en homogen bygningsmasse, som klart definere gaderummet, skalaen er 1-2 etages bygninger. Hvoraf flere er med midterresalit, hvidkalkede facader og røde vingetegl. Øst for Storegade 20 er der en afstand til nabohuset, som også er trukket noget tilbage fra gaden. Dette danner en lille fin plads med planter og bænke. Vest for huset er en forbindelsesvej mellem de to vigtige gader i Augustenborg Slotsallé og Storegade. Det gør at huset har en meget eksponeret plads i bybilledet.

Kulturhistorisk værdi

Augustenborg opstod omkring slottet, og både slottet og byen blev residensby for hertugen. Dette medfører en kraftig byggeaktivitet i slutningen af 1700-tallet. Bygningerne langs Slotsallé og Storegade blev opført og beboet af borgere med tilknytning til slottet, eller bygningerne havde en funktion der var planlagt af hertugen. Storegade 20 er en af mange bevarede bygninger fra denne periode og med den symmetriske opdeling og det præcise og indrammede dørparti fornemmer man stadig den tidligere status omkring skolebygning. Hertil kommer at bygningens detaljer som hoveddørens sildebensmønster, det svungne overvindue og de små afrundede vinduer afspejler bygningskulturen i anden halvdel af 1700-tallet. Mange af de samme former og detaljer genfindes i øvrige bygninger i byen hvilket afspejler, at der var én mægtig bygherre, som stod for det meste byggeri i byen samt at byen i perioden havde en opblomstring, hvor man fik behov for mange funktioner til det lille hertugdømme.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til den symmetrisk opbyggede facade med betonet midterresalit og de store ubrudte tagflader, der elegant afslutter formen. Detaljerne omkring indgangsdøren med portalen omkring, det rundbuede vindue og indskriften samt de buede gesimsbånd over gavlkvistens vinduer tildeler facaden et raffineret og ophøjet udtryk. Hertil kommer værdien af de tofarvede vinduer, der både er engskarakteristisk men også en interessant detalje, der giver et spinkelt og let udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links