Det Gule Palæ
.
Det Gule Palæ
.

Det Gule Palæ ligger på Ahlefeldvej 5 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Den senklassicistiske bygning blev opført i 1816 for hofråd Thomas Thomsen af en bygmester Alsleben. Bygningen er den fornemste i Gråsten fra hertugtiden.Ovenstående bygningshistorie er leveret af Museum Sønderjylland.Bygningen, der fra 1949 til 1972 tjente som kaserne for Den kgl. Livgarde, blev ombygget i 1950erne og gennemgribende renoveret i 1995, hvor også tagetagen blev indrettet.

Beskrivelse

Det Gule Palæ ligger midt i Gråsten by, omgivet af en større plæne. Det Gule Palæ er en grundmuret, to etager høj bygning med kælder, oprindelige og ældre, hvidmalede korspostvinduer og et valmet teglhængt heltag med sortglaserede vingetegl. I tagfladen mod gården sidder to mindre, nyere ovenlysvinduer, i tagfladen mod haven to nyere kviste samt i rygningen to murede og hvidkalkede skorstenspiber med sokkel og krave. Gård og haveside er kendetegnet ved pilastre, refendfugede sidepartier samt en kraftig, profileret hovedgesims. Gavlene har ligeledes refendfugede sidepartier. Mursiderne er pudsede og kalkede gule, mens pilastre og gesims er hvidkalkede. En granittrappe med smedet gelænder leder op til hoveddøren, der er hvidmalet og har kvadratiske fyldinger samt et todelt overvindue. I det indre er både stueplan og første sal kendetegnet ved en symmetrisk planløsning med hall bag hoveddøren, værelser mod gavlene og sale centralt placeret mod haven. Hallen er belagt med ølandsfliser og er åben til tagetagen. Trappen i hallen er nyere. I kælderen ses de oprindelige, hvælvede lofter samt nyere teglstensgulve og traditionelle fyldingsdøre. Stueplan og første sal er kendetegnet ved traditionelle plankegulve og gericher, samt enkelte og dobbelte fyldingsdøre. Hertil kommer lysningspaneler og loftstukkatur. Der er bevaret flere oprindelige fyldingsdøre og loftsrosetter, dog er interiøret mestendels nyere, udført i eksakt kopi af den oprindelige. I den ene sal ses oprindelige, kanellerede pilastre samt en oprindelig loftsstukkatur med konsolbårne akantusblade og cirkulære blomstermotiver. Tagetagen er udnyttet og den oprindelige tømmerkonstruktion er delvist synlig. Tagetagens interiør er domineret af nyere bræddegulve, glatte døre og lette skillevægge.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til den fra offentligheden tilbagetrukne, fritliggende og solitære placering på plænen, der understreger bygningens karakterfulde og herskabelige udtryk.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den tidstypiske, klassicistiske arkitektur, som denne viser sig i proportioneringen, symmetrien, pilastrene, refendfugningen, vinduernes format og opsprosning, samt i hoveddøren med de karakteristiske fyldinger. Der knytter sig ligeledes kulturhistorisk værdi til de helvalmede og næsten brudte tagflader med de to murede skorstenspiber i rygningen. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den oprindelige, hvælvede kælder samt til de bevarede dele af den på begge etager ens, oprindelige og symmetriske planløsning og rumfordeling med hall bag hoveddøren, værelser mod gården og sal mod haven. Hertil kommer de traditionelle gulve af ølandsfliser og fyrretræsplanker, de oprindelige og traditionelle fyldingsdøre og gerichter, samt panelerne og loftsstukkaturen. Særlig kulturhistorisk værdi har salen med kanellerede pilastre og den oprindelige loftsstukkatur med de karakteristiske, klassicistiske motiver i form af konsolbårne akantusblade samt blomstermotiver.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til det fritliggende palæs klare, præcise og stringent symmetriske fremtræden. Pilastrene, refendfugningen, de taktfast placerede vinduer og tagets markante valm bidrager alle til et værdigt, velafbalanceret og herskabeligt udtryk, som underbygges af den rolige og samtidig meget karakterfulde farvesætning. Palæbygningen vidner således på formfuldendt vis om datidens æstetiske ideal, der dikterede en arkitektur domineret af klassiske proportioner, enkle rytmer og rette linjer. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den logiske og symmetriske planløsning der fuldt ud harmonerer med bygningens ydre fremtræden, samt til de klassicistiske detaljer i døre, gerichter og stukkatur, der understreger bygningens elegance og herskabelighed.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links