Så sagde konen lige så næsvist, det kan jeg aldrig glemme, "hvem skal betale de olier (dvs. den olie (til lampen))?" - "Det skal jeg sgu nok gøre", sagde far, "tøsen skal nu have det sådan, (at) hun kan se både at komme i sine klæder og komme af dem".
.

Langt op i 1900-tallet talte mange i Favrskov Kommune dialekt. De sagde fi’el (fjæl), fjette (fedtet), kuen (kone) og uj’ (ud), og de skelnede mellem v og w: vi, war, hwæm’ (vi, var, hvem).

Grammatik og ordforråd var også dialektpræget: de æ no da no gal’ nåj (det er nu da noget gal [ikke galt] noget); mu’sen di lå’ jo fla:j åm muenen, når a haj lå’ dær (musene de lå jo flade om morgenen, når jeg havde ligget der [i en halmseng]); a sø: jo du sku ent vent (jeg sagde jo, du ikke skulle vente).

Nu er det lokale typisk begrænset til jysk tonefald og former, der også kan høres i Aarhus, som fx trå’r (tror), kåstet (kostede) og måske hans, hendes (for sin) og udtryk som ræj’ (ræd, bange) og de mo ka la sig gøre (det må kunne lade sig gøre).

Videre læsning

Læs mere om kultur i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt