Da der ikke findes et statsanerkendt museum i Favrskov Kommune, har Moesgaard Museum i Aarhus det arkæologiske ansvar for fredede og bevaringsværdige bygninger, mens Den Gamle By i Aarhus har det kulturhistoriske ansvar.

I den lille by Nielstrup ligger Nielstrup Museum, mens Modelbane Europa er beliggende i Hadsten. Retroworld i landsbyen Lerbjerg er et privatejet bed & breakfast og festhus, der er indrettet med en overdådighed af møbler og genstande fra 1960’erne og 1970’erne. Det åbnede i 2007.

De i alt seks lokalhistoriske arkiver i kommunen drives overvejende af frivillige. Lokalhistorisk Arkiv for Hammel og Favrskov blev stiftet i 1969 og er det administrative centrum for Favrskov Arkivsamvirke. Arkivsamvirket udgøres desuden af Hadsten Lokalarkiv (stiftet 1970), Hinnerup Egnsarkiv (stiftet 1981) og Hvorslev Lokalhistoriske Arkiv (stiftet 1988). Derudover findes der to små arkiver i Haurum-Sall (stiftet 1988) og Røgen-Farre (stiftet 1989). Som udgangspunkt udgør arkivernes dækningsområder sognene fra før kommunesammenlægningen i 1970. Dog findes arkivalier fra sognene Laurbjerg, Granslev og Houlbjerg overvejende på Langå Egnsarkiv.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv