Over foyeren i Kultur- og Sundhedscenter InSide svæver billedkunstneren Steffen Tasts installation Saturn, ophængt ved indvielsen i 1998. Planetens enkle form viser, som i mange af kunstnerens værker, hvordan det største og det mindste hænger sammen. Kuglen med ringen består af hundredvis af glasstykker og skruer.

.

Der findes enkelte skildringer af motiver fra kommunen, deriblandt et lille maleri af Laurits Lyngbye, der viser, hvordan Hammel så ud i 1862. I centrum af billedet ses kirken, til venstre for denne gæstgivergården, og til højre Dommergården. Maleriet, der er ganske minutiøst, vidner om, at Hammel dengang var en lille by. Maleren Rasmus Poulsen har skildret sin fødeby, Hinnerup, og det omkringliggende landskab i begyndelsen af 1900-tallet.

Der er ingen kunstmuseer i Favrskov Kommune. Derimod er der kulturhusene, som laver skiftende udstillinger.

Kunstinstitutioner

I Hinnerup Bibliotek & Kulturhus afholdes skiftende kunstudstillinger. Der er en del kunstværker i kulturhuset, bl.a. af Erik Poulsen, Stig Brøgger og Agnete Bjerre.

Kultur- og Sundhedscenter InSide i Hammel indeholder bl.a. et stort udstillingslokale med skiftende udstillinger. Foyeren er udsmykket med et kunstværk i loftet, Saturn, af kunstneren Steffen Tast. Tast har også lavet Slangen (2015) hen imod multihallen. Begge værker er udført som hængende glasstykker, der er i stille bevægelse og reflekterer lyset.

Hadsten Kulturhus Sløjfen, der blev indviet i 2001, er centrum for byens kulturliv.

Herregården Ulstrup drives af en fond, som stiller lokaler til rådighed for kulturelle aktiviteter og kunstudstillinger, bl.a. udstiller Hvorslev Kunstforening to gange om året.

Kunstnere

Frijsenborg Slot tiltrak mange kunstnere. H.C. Andersen besøgte slottet adskillige gange, ligesom mange billedkunstnere var gæster på Frijsenborg. Det var imidlertid i højere grad Frijsenborgs beboere, familien Frijs, der var genstand for de værker, som kunstnerne frembragte. Otto Bache har skildret jagterne, der spillede en stor rolle på slottet.

Billedhuggeren Vilhelm Bissen udførte i 1874 en bronzestatue af grev C.E. Frijs, som blev opstillet ved Frijsenborgvej. Faderen, H.V. Bissen, skabte en portrætbuste i bronze af Frederik 7. Busten blev opstillet i 1869 bag det nuværende Hinnerup Bibliotek & Kulturhus.

Ved indgangen til Kultur- og Sundhedscenter InSide i Hammel står Frode Steinickes skulptur Steel & Stel fra 2006. Kunstneren, der bor i landsbyen Røgen, er repræsenteret med en skulptur ved Hammel Neurocenter, Carrier fra 2004, og i Voldum står I’m Talking to You fra 2002. Steinickes formsprog er nonfigurativt og konstruktivistisk. Logoet for Hammel Kultur- og Sundhedscenter InSide, to paraplyer, er skabt af lærer og kunstner Kaj Nielsen, der har haft stor betydning for byens kunstliv, fx ved at grundlægge Billedskolen for børn i 1996.

Blandt initiativtagerne til kunstnergruppen Primus var Hinnerupkunstneren Allan Stochholm, der stadig er med i sammenslutningen og meget aktiv i byens kunstliv. Primus blev grundlagt i 1987, og alle nuværende medlemmer er bosiddende i Favrskov Kommune.

Maleren og billedhuggeren Laurids Kirkegaard og maleren Jane Susanne Andersen er begge bosiddende i Hvorslev.

Kunst i det offentlige rum

Kunstudvalget i Favrskov Kommune er nedsat af byrådet og står for udsmykningen af kommunale arealer og institutioner. I kommunens kunstdatabase er der registreret mere end 600 værker. Formålet med Kunstudvalget er »gennem kunsten, at give borgere og kommunens gæster oplevelser og udfordringer, der virker fremmende for trivsel og æstetik«, og man har bl.a. erhvervet værker af malerne Anders Kirkegaard, Svend Engelund, John Olsen og Henry Heerup samt keramikerne Poul Bækhøj, Lisbeth Lindgren, Gitte Bodil Jensen, Irene Søgaard og Kirsten Holm.

I indgangspartiet på Skovvangskolen i Hammel er opstillet et stort fabulerende keramisk værk fra 1972 af Jørgen Jakobsen. På Hinneruplund Ældrecenter hænger der fem store malerier af arbejdende mennesker udført af Sigurd Swane.

»Kunsten ud i Landsbyerne« er et kunstprojekt, der begyndte i 2008 som et samarbejde mellem Favrskov Kunstudvalg og landsbyrådene i Favrskov Kommune. Projektet har i konkrete tilfælde modtaget støtte fra Statens Kunstfond. Idéen med projektet er, at borgerne selv vælger den kunstner, der skal udsmykke deres landsby, og er i dialog med vedkommende. På den måde har borgerne stor indflydelse på, hvilket kunstværk der skabes til deres by. Selve den kreative proces med at udtænke og udforme værket er kunstnerens domæne. Det har resulteret i kunstværker i Voldby, Svenstrup, Søften, Røgen, Farre, Laurbjerg, Lyngå, Skjoldelev og Skjød. Blandt dem kan nævnes Veo Friis Jespersens skulptur Kunsten ud i landsbyerne, der i 2011 blev opsat i Skjød.

Historisk set fik jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers stor betydning for både Hinnerup og Hadsten, hvilket på forskellige måder afspejler sig i kunsten. Hein Heinsens Hinneruptårnet (2006) i Hinnerup er et eksempel herpå. Ved Hadsten Station har kunstneren Gudrun Steen-Andersen udført bronzeskulpturen Banebørster i 1994, der i naturlig størrelse viser to »jernbanebørster« i færd med at lægge skinner på sveller. I både Hinnerup og Hadsten er der små mosaikskulpturer lavet af Line Frøslev i samarbejde med byernes lærere og elever, da man fejrede jernbanens 150-års jubilæum i 2012.

På pladsen foran Hadsten Kulturhus Sløjfen står skulpturen Månens nat (u.å.) af Jun-Ichi Inoue. I Favrskov Gymnasiums kantine findes murmaleriet Højen fra 1983 af Hans Krull og Per Kramer, der består af store, farverige udsmykninger inspireret af folkesagn.

På Hans Gadebergs Plads i Hadsten findes to skulpturer af Henrik Voldmester: Genfødselsportal fra 2006 og Fugl Føniks og Livets Kilde fra 2008. Ud for Smedens Have i Hammel ses Hjortespringvand fra 1991), udført af Erik Heide.

Ikaroser en 2 m høj bronzefigur udført af billedhuggeren Valdemar Foersom Hegndal. Statuen var oprindelig udført i gips og plastilina i 1960, men blev på initiativ af en gruppe borgere fra landsbyen Røgen støbt i bronze og opstillet i den nærliggende skov i 2016. Samtidig lavede landsbyens børn og voksne en række små bronzeskulpturer, der fabulerer over Ikarosmyten.

På initiativ af byens borgere fik Thorsø i 2017 et kunstværk bestående af tre lysinstallationer. Efter en konkurrence blandt indbudte kunstnere faldt borgernes valg på Jette Hye Jin Mortensen. De tre installationer har fået navnene Lynet, Ildtræerne og Engen og består af hhv. et lysende egetræ ved søen, lysinstallationer i træerne ved Kærlighedsstien og en lav bænk med tørrede planter underbelyst af LED-lys ved Thorsø Pavillon.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst