Glostrup Kommune oplevede en kraftig befolkningstilvækst fra 1950’erne, og de fleste af boligerne er bygget 1950‑75. Mange af tilflytterne var københavnere, og der er i dag ingen spor af den lokale sjællandske dialekt. Sproget er overvejende umarkeret storkøbenhavnsk, dvs. standardsprog med københavnsk tonefald.

Når der bruges socialt markerede former, er det snarere arbejderkøbenhavnsk som mα:eð (meget), skrα.p (skrap) og jα.kke (jakke) end konservative middelklasseprægede former som ma:ð (meget) og lajeð (leget). Yngre, umarkerede former som vαjj (vaje, veje), rαt (ret, rat), ro:ð (rude, rode) er almindeligt udbredte, og mange udtaler både tale og tal med fladt a.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Glostrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt