Glostrup Sogn er sammenfaldende med Glostrup Kommune og ligger i Glostrup Provsti i Helsingør Stift. 67,2 % er medlemmer af folkekirken, og kommunens medlemstal afspejler således den generelle demografiske udvikling i Vestegnskommunerne og Storkøbenhavn, hvor antallet af folkekirkemedlemmer er betydeligt lavere end landsgennemsnittet på 75,3 % (2018).

Glostrup Sogn er et af landets største sogne målt på indbyggertal. Sognets to kirker er Glostrup Kirke og Østervangkirken. Glostrup Kirke har haft flere markante præster siden Reformationen. H.J. Birch var yderst produktiv i oplysningstiden, hvor han bl.a. skrev den pastoralteologiske Haandbog for Præster og unge Geistlige. Ludvig Koch var præst i Glostrup i perioden 1892‑1907 og var som sit barnebarn, Hal Koch, en anerkendt kirkehistoriker.

Indre Mission og senere Luthersk Missionsforening virkede begge i sognet; ingen af retningerne er dog længere aktive, og det nærmeste missionshus er i dag samlet i Missionshuset Zion i Vallensbæk Kommune. Indre Mission øver dog stadig en vis indflydelse i sognet og i kirkelivet.

I midten af 1900-tallet vandt kirkerejsningssagen frem, som arbejdede for at få bygget nye kirker til den hastigt voksende befolkning i de københavnske omegnskommuner. Bevægelsen kom også til Glostrup Sogn, hvor den satte varigt præg, idet Østervangkirken er et resultat af såvel en stedlig kirkekomité som Kirkefondets arbejde i denne periode.

Derudover er der Glostrup Frikirke, som har rødder i den religiøse bevægelse Plymouthbrødrene, også kaldet for darbyister efter grundlæggeren John Nelson Darby. Bevægelsen blev grundlagt i 1829 og forbindes ofte med baptismen, da den praktiserer voksendåb og ledes af lokale ældsteråd. Kirken er officielt konfessionsløs, men tilslutter sig den apostolske trosbekendelse. Bevægelsen blev ført til København omkring år 1900 af den skotske missionær William G. Sloan, som havde etableret den første menighed på Færøerne i 1879. Frikirken er dansktalende, men frekventeres i høj grad af herboende færinger med baggrund i Sloans færøske menigheder.

Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelses hovedkontor ligger i Glostrup.

I Glostrup ligger også et buddhistisk tempel, der tilhører Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening Chua Lieu Quan.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund