I P.A. Heibergs satiriske føljeton »Rigsdaler-Sedlens Hændelser« (1787‑93) følger man en rigsdaler på dens vej fra København til Roskilde, men i Glostrup er den så langt ude, at den falder i søvn: »Min Tjener berettede mig, at vi havde kjørt igjennem en By, kaldet Glostrup, hvori var en Kirke, og at han rimeligvis formodede, at der maatte være en Præst til samme Kirke, men da han ikke kunde komme til sikker Kundskab herom, saa fremsatte han det kun som en Gisning, der dog havde megen Sandsynlighed«. I Holger Drachmanns roman Forskrevet (1890) erfarer man, at Glostrup er blevet en stationsby. Og i Ulrich Horst Petersens erindringsessay Huse og tider – livsbillede (1997) kaldes Glostrup frem, som det så ud i årene 1945‑52, hvor Glostrup forvandles til en af Vestegnens forstæder: »Glostrup var nær byen, det var tragedien – og gevinsten«.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Glostrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Litteratur