Glostrup Kommune har ikke noget statsanerkendt kulturhistorisk museum, men til gengæld et aktivt lokalhistorisk arkiv i Byhistorisk Hus, der lægger rum til kulturhistorisk interesserede borgeres arbejde med fortiden. Kommunen har indgået aftale med Kroppedal Museum i Høje-Taastrup Kommune om varetagelse af de lovpligtige, hovedsagelig arkæologiske opgaver.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv