Dorothealyst ligger på Slotsgade 21 i Fredensborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Fredensborg by blev grundlagt med opførelsen af Fredensborg Slot i 1719-22. Slotsgade var hovedfærdselsvejen til slottet, hvor slotshåndværkere opførte tjenesteboliger og gæstgiverier i tilknytning til slottet. Dorothealyst er et af de fritliggende huse, der blev bygget i tiden efter opførelsen af Fredensborg Slot. Bygningen er opført i 1760 af hoftømrermester Andreas Pfützner, som også opførte nabohuset Kildehøj.

Beskrivelse

Dorothealyst ligger i Slotsgade i Fredensborg tæt ved Fredensborg Slot. Bygningens facade ligger parallelt med den barokke hovedakse, som udgår fra slotsanlægget, mens havesiden er orienteret mod et faldende terræn ned til Langedam. Forhuset er placeret tilbagetrukket fra Slotsgade, hvorved der dannes en forhave mod gaden. Dorothealysts forhus består af en længebygning opført i bindingsværk i én etage. Facaden er beklædt med gråmalede brædder lagt på klink over en træbeklædt, sortmalet sokkel, mens havesiden er i sortmalet bindingsværk med hvidmalede tavl over en kampestenssokkel. Den nordlige gavl er delvist sammenbygget med nabohuset, og mod haven findes en tilbygning af nyere dato, samt en lav tilbygning i den søndre gavl. Mod syd er gavlen delvist beklædt med lodretstillede brædder. Forhuset bærer et nyere, stråtækt heltag med mønning og kragetræer og rødmalede vindskeder. Bygningen er symmetrisk opbygget omkring en gavlkvist. I tagfladen mod gaden sidder to kviste med ældre, torammede vinduer med buet overside og rødmalet træindfatning. Mod haven er en kvist med et vindue af nyere dato. Vinduerne er hovedsageligt ældre, torammede hvidmalede vinduer med to og tre ruder i hver ramme, og over fodremmen er to små kældervinduer. Midt i facaden sidder hoveddøren, der er en ældre revledør med pålagt træ på klink forsynet med overvindue og en riflet, rødmalet indfatning. I facadens nordre fag forefindes en revledør med en nyere træoverdækning. Bygningens indre er præget af en ældre, traditionel grundplan med forstue og stuer mod gaden og køkken mod haven. Der er en traditionel materialeholdning, herunder bindingsværksvægge, bemalede paneler samt stukkatur. I det nordlige fag findes en trappe af nyere dato, der fører til tagetagen, som har en smal fordelingsgang mod haven og værelser mod gaden. På tagetagen er vægge og lofter delvist beklædt med nyere brædder. Enkelte steder ses ældre træpaneler. Hovedparten af vinduer er ældre med kraftige rundposter, anverfere, stormkroge og beslag og flere steder ses trukne glas. Der er ældre revledøre, fyldingsdøre med gerichter, greb, beslag og låsetøj. Under køkkenet er en mindre kælder.

Miljømæssig værdi

Dorothealysts miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Slotsgade i den aksiale gadestruktur, som udgår fra Fredensborg Slot, hvor den i kraft af sin bygningskrop med gavlkvisten, det stråtækte tag og den karakterfulde facade med brædder på klink er med til at definere Slotsgade samt skabe en stemningsfuld optakt til slottet. Bygningen indgår, med sin i materialeholdning og i sit bygningsudtryk, i et samspil med nabobygningen Lille Rolighed.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Dorothealyst knytter sig til bygningen som et velbevaret eksempel på en bræddebeklædt bindingsværksbygning fra 1760'erne, hvor der er differentieret mellem den repræsentative facade med gavlkvist mod gaden og den mere ydmyge haveside. Dorothealyst står i det ydre som et eksempel på et bindingsværkshus ombygget til lystejendom i 1800-tallet, hvor det blandt kunstnere og borgerskabet blev attraktivt at opholde sig i landlige og naturskønne omgivelser, og hvor der blev opført en række lystejendomme i byen. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre, traditionelle grundplan med en forstue og stuer mod gaden samt køkken mod haven. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder revledøre, fyldingsdøre med gerichter, greb, beslag og låsetøj og vinduer med rundposte, anverfere og stormkroge, der alle vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Dorothealyst knytter sig til den enkle bindingsværksbygning i én etage med en symmetrisk opbygning omkring gavlkvisten, den bræddebeklædte facade samt til fordøren og vinduerne med detaljer, der resulterer i bygningens helstøbte fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links