7039 oversigt. Set fra V.
.
7039 oversigt. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
472622
Sted- og lokalitetsnummer
070213-100
Anlæg
Dyrefold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2017 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4726:22 Ruin af dyrefold. 18 (N-S) x 17 (Ø-V) m. Volden er ca. 2,5 m bred og ca. 0,3 m høj. Nærmest hesteskoformet vold afrundet mod nord og afbrudt mod syd ved dige og vej.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkMulig dyrefold. 18 N-S x 17 x 0,3-0,4 m. Vold ca. 245 cm bred og ca. 0,3 m høj. Nærmest hestesko-formet vold afrundet mod nord og afbrudt i begge sider i syd ved dige ved vej. Muligt opbygget af græstørv. Diget ved vejen er ca. 385 cm bredt og 65 cm højt målt fra N og 55 cm højt målt fra N. Placering ca. 130 m SV for sted- og lok.nr. 070213-86 og umiddelbart nord for ØV-gående kørevej og ca. 20 m øst for NS-gående kørevej.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sydøstdanmark
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links