Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
472615
Sted- og lokalitetsnummer
070209-9
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, med jættestue "Melhøj". Højen, 1,5 m høj, 15 m bred i N-S, 18 m i Ø-V, er firkantet afgravet med stejle sider mod øst, er siden stensat og højen stærkt omdannet. På den planerede flade top er haveanlæg. Her ses i midten af højen den østl. del af en jættestue. Kamret har retn. VNV-ØSØ og er bevaret i 4,5 m's længde med 3 sten i sydl. langside og 4 eller 5 i nordlige langside samt 1 endesten mod øst, mod vest er kamret åbent. Bærestenene rager kun 0,4 m op. 2 dæksten hviler om kamrets østende (1,25 x 1,6 m store, 0,75 m tykke). En stor sten ses ved højfod 5 m syd for kamret, kan være randsten, muligvis gangsten, af gangen er ellers intet synligt.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(6) Jættestue ("Melhøi"). Den betydelige Høi stærkt sløifet og udjævnet. Af Kammeret, hvis Retning er Øst-til-Nord - Vest-tilSyd, staar endnu kun 3 par Bæresten og 2 Dæksten, denne Del af Graven er ikke fuldstændig tømt. Gangsten ikke synlige, og Gangen formentlig ikke udgravet. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med Jættestue "Melhøj". Højen 1,50 m høj, 15 m bred i n-s, 18 m i ø-v., er firkantet afgravet med stejle sider, mod øst er siden stensat og højen stærkt omdannet. På den planerede flade top er haveanlæg. Her ses i midten af højen den østl. del af en jættestue. Kamret har retn. vnv-øsø. og er bevaret i 4,50 m's længde med 3 sten i sydl. langside og 4 el. 5 i nordlige langside samt 1 endesten mod øst, mod vest er kamret åben. Bærestenene rager kun 0,40 m op. 2 dæksten hviler over Kamrets østende (1,25 x 1,60 m store, 0,75 m tykke.). En stor sten ses ved højfod 5 m syd for kamret kan være randsten, muligvis gangsten, af gangen er ellers intet synligt.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue i høj. Måler 1,5 x 20,0 x 15,0 m. Højen afskåret rektangulært ØNØ-VSV ca. 20 m., i N-S ca. 15 m. Kammer: ØSØ-VNV. I Ø-lige del af højen. Bevaret i 4,5 m.'s længde. V-enden ikke synlig. 3 bæresten i S-lige langside. 5 i N-lige langside. Kun 2 dæksten bevaret - hviler på kammerets Ø-ende. Ca. 1,6 x 1,25 x 0,75 m. En mulig dæksten ligger ved højfoden 5 m. S for kammeret. Ingen synlige spor af gang. Anlægget ligger i have. Højen er stærkt ramponeret. På selve højen ligger der op til jættestuens N-side en gammel stenbunke, nu noget overgroet. Op til den afskårne N-side er der opkastet en lav vold. Toppunkt ret N for jættestuen. På jorddyngen er nylig genopsat en fjernsynsantenne placeret på en træstang, der er cementeret. Alt nyt ved NØ-hjørnet er plantet fyr og lidt buske omkring 5 år gammmelt. Ved NV-hjørnet er nyanlagt en trætrinstrappe med 6 trin og parallelt med denne en ca. 5 m. lang NV-orienteret jordvold. Nyanlagt på midten af S-siden løber en stenflisetrappe (6 trin) op til højen. Ved SV-hjørnet udløber et gammelt dige. Der er nytilplantet med fyr og løvtræer ved S-foden af diget, en nyplantet løvhæk. På NØ-siden af højen ind mod huset er anlagt en markstensmur - anlagt af forrige ejer. Gammel stenmur mod Ø er under delvis fornyelse med ekstra mur. Ny teglstensbrønd er sat ved højfoden i NØ. På højen i SØ et fuglefad. På S-del 2 løstliggende træstød. I SØ-hjørnet 2 gamle tjørne. Løvkrat i SV, S og på N-siden. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Kunne ved pleje og restaurering blive seværdig. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links